REKLAMA

[Aktualizacja] AWS udostępnia Local Zone w Polsce

Aktualizacja 17.02.2022 r.

AWS ogłosił wczoraj dokładne lokalizacje 32 nowych stref lokalnych. Polska strefa lokalna AWS powstanie w Warszawie. Polska jest jednym z 26 krajów, gdzie powstaną lokalne strefy AWS.

– Strefa lokalna w Polsce pozwoli głównie na lokalne przechowywanie danych oraz poprawę jakości usług realizowanych w czasie rzeczywistym. Nowe możliwości docenią firmy z praktycznie wszystkich branż – mówi cytowany w komunikacie Przemek Szuder, dyrektor generalny AWS CEE.

---

Amazon Web Services na swojej dorocznej konferencji re:Invent ogłosił dzisiaj powstanie tzw. strefy lokalnej (Local Zone) w Polsce. Łącznie ogłoszono ponad 30 nowych stref, m.in. w Czechach i Grecji. Są to pierwsze strefy lokalne powstałe poza terytorium USA. Nowe strefy lokalne AWS będą dostępne od 2022 r. w ponad 21 krajach.

Strefy lokalne AWS to rodzaj wdrożenia infrastruktury AWS, w ramach którego udostępnia się usługi AWS (w tym m.in. moce obliczeniowe, pamięć masowa, baza danych) bliżej dużych populacji, przemysłu i centrów IT, w których obecnie nie istnieje żaden region AWS.

Stref lokalnych AWS można używać do uruchamiania aplikacji, które wymagają jednocyfrowych milisekund opóźnienia w zastosowaniach, takich jak gry w czasie rzeczywistym, migracje hybrydowe, tworzenie treści multimedialnych i rozrywkowych, przesyłanie strumieniowe wideo na żywo, symulacje inżynierskie, AR/VR czy uczenie maszynowe na brzegu sieci.

Zasoby przetwarzania w chmurze Amazon są hostowane w wielu lokalizacjach na całym świecie. Te lokalizacje składają się z regionów AWS, stref dostępności i stref lokalnych. Każdy region AWS to osobny obszar geograficzny, który ma wiele odizolowanych lokalizacji, znanych jako strefy dostępności (Availability Zones). Chmura AWS obejmuje obecnie 81 stref dostępności w 25 regionach geograficznych (Regions) na całym świecie.

Każda lokalizacja strefy lokalnej AWS jest rozszerzeniem regionu AWS, w którym można uruchamiać aplikacje wrażliwe na opóźnienia z wykorzystaniem usług AWS. Strefy lokalne AWS zapewniają  bezpieczne połączenia o dużej przepustowości między lokalnymi obciążeniami a tymi działającymi w regionie AWS, umożliwiając łączenie się z pełnym zakresem usług lokalnych za pośrednictwem tych samych interfejsów API i zestawów narzędzi.