REKLAMA

Badanie Fortinet: optymizm wokół 5G, ale bezpieczeństwo ważne

Fortinet, zaprezentował raport Leveraging Security to Capture the 5G Business Market podsumowujący wyniki badania sektora telekomunikacyjnego przeprowadzonego przez internetową stację telewizyjną TelecomTV we współpracy z firmą analityczną HardenStance i organizacją standaryzacyjną ETSI. Jego wyniki pokazały duży optymizm branży co do możliwości uzyskania przychodów z usług 5G, ale pod warunkiem, że będą one bezpieczniejsze oraz lepiej dostosowane do możliwości wykorzystywania ich przez przedsiębiorstwa. Ponad jedna trzecia badanych pochodziła ze społeczności operatorów sieci/dostawców usług (w tym największych operatorów sieci komórkowych na świecie), zaś jedna czwarta z sektora dostawców sprzętu/oprogramowania.

Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że choć sieci 5G wnoszą wiele korzyści (jak m.in. większa prędkość i przepustowość sieci oraz mniejsze opóźnienia transmisji danych), to jednocześnie trzeba pamiętać, że 5G ułatwia podłączenie do sieci znacznie większej liczby urządzeń, co tworzy nową przestrzeń do działania dla cyberprzestępców. Mając to na uwadze, operatorzy sieci komórkowych oraz przedsiębiorstwa muszą opracować odpowiednie strategie cyberbezpieczeństwa, które obejmą ochroną całą infrastrukturę, od mobilnego rdzenia po brzeg sieci.

Ponad 80 proc. ankietowanych uważa, że związane z nim wymogi, zawarte w specyfikacji 3rd Generation Partnership Project (3GPP), są punktem odniesienia dla rynku 5G. Natomiast 62 proc. wszystkich respondentów stwierdziło, że niektóre lub większość przypadków zastosowania nowego standardu będzie wymagać wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń.

Z punktu widzenia infrastruktury migracja dzisiejszych sieci komórkowych do 5G, a zwłaszcza w przypadku samodzielnych wdrożeń realizowanych przez firmy, stwarza nowe wymogi wobec bezpieczeństwa, które wykraczają daleko poza możliwości 5G określone w 3GPP. Rdzeń sieci 5G ma zwirtualizowany, rozproszony i dynamiczny charakter, co w połączeniu z ogromnym wzrostem skalowalności, rosnącym wykorzystaniem technologii Multi-access Edge Computing (MEC) oraz zastosowaniami o krytycznym charakterze, wymaga silnego zabezpieczenia podstawowej infrastruktury oraz zastosowań biznesowych – mówi cytowany w komunikacie Ronen Shpirer, Director Solutions Marketing w Fortinet.

Niemal 90 proc. respondentów badania Fortinet przewiduje wzrost średniego przychodu na użytkownika (ARPU) ze swoich inwestycji w publiczne i prywatne sieci 5G. Ponieważ co najmniej połowa wszystkich prywatnych sieci będzie prawdopodobnie zbudowana i zarządzana przez operatorów, mogą oni potencjalnie mieć w ręku aż 75 proc. całego biznesu 5G.

61 proc. respondentów uważa, że wzrost współczynnika ARPU jest mało prawdopodobny, jeśli spośród wszystkich korzyści płynących z 5G firmy ograniczą się głównie lub całkowicie do kwestii łączności. Natomiast oferta, która wykracza poza łączność i uwzględnia zwiększone wymogi bezpieczeństwa sieci 5G oraz możliwości jej wykorzystania, została uznana za kluczową lub bardzo ważną przez prawie 90 proc. respondentów.

Zdaniem 64 proc. respondentów decydujące znaczenie dla osiągnięcia korzyści biznesowych będzie miało wzmocnienie istniejących zabezpieczeń – zarówno pod względem infrastruktury, jak i działalności operacyjnej. Dla prawie trzech czwartych ankietowanych ważne będzie także dostosowanie użytkowanych rozwiązań do konkretnych zastosowań biznesowych, które mają albo krytyczne, albo bardzo ważne znaczenie, zwłaszcza w branżach: transportowej, logistycznej, automatyki, produkcyjnej i ochrony zdrowia.

Aby osiągnąć sukces na rynku, większość operatorów będzie musiała budować partnerstwa zakładające współodpowiedzialność za infrastrukturę i bezpieczeństwo z innymi dostawcami oraz ich klientami biznesowymi. Respondenci wykazali wyraźną potrzebę współpracy z innymi firmami, nawet uważanymi za konkurencję: 44 proc. badanych postrzega dostawców usług chmurowych jako kluczowych partnerów lub partnerów, a tylko 11 proc. widzi w nich wyłącznie konkurencję. Wyniki te dobrze obrazują istniejący podział odpowiedzialności między dostawcami usług chmurowych a ich klientami biznesowymi, w którym utrzymanie i bezpieczeństwo infrastruktury należy do dostawcy, a klient chroni swoje dane i aplikacje.

Według Fortinetu, pojawienie się sieci 5G oraz będący tego skutkiem rozwój cyberprzestępczości zmusi operatorów telekomunikacyjnych i przedsiębiorstwa do przyjęcia całościowego podejścia do bezpieczeństwa, aby poradzić sobie ze zmianami w ich środowisku.

 
 

REKLAMA