Badanie KPMG i Microsoft: Na poprawę cyfryzacji biznesu w Polsce musimy jeszcze poczekać

Najnowsze badanie KPMG „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu”, przeprowadzone w partnerstwie z Microsoft, wykazało, że firmy w Polsce mają jeszcze wiele do nadrobienia w obszarze strategii cyfrowej. I chociaż poziom cyfryzacji naszej gospodarki stale się podnosi, to proces ten przebiega znacznie wolniej niż w większości krajów Unii Europejskiej.

Od początku istnienia rankingu DESI (Digital Economy and Society Index) nasz kraj zajmuje w nim jedno z ostatnich miejsc i nigdy nie udało się poprawić tej pozycji. Osiągnięty w 2022 r. w rankingu DESI wynik 40,5 pkt stanowi niespełna 77 proc. średniej unijnej. W 2022 r. Polska zajęła po raz kolejny 24. miejsce wyprzedając jedynie Grecję, Bułgarię i Rumunię.

Większość firm w Polsce zamierza utrzymać na niezmienionym poziomie wydatki (78 proc.) i liczbę pracowników (92 proc.) potrzebnych do realizacji zadań związanych z procesem digitalizacji. Blisko 8 na 10 firm nie posiada formalnego dokumentu dotyczącego strategii transformacji cyfrowej.

Technologią przodującą w polskich firmach w zeszłorocznej edycji badania były rozwiązania chmurowe – ich wykorzystywanie deklarowało wówczas 63 proc. respondentów. W tym roku odsetek firm deklarujących korzystanie z technologii cloud wzrósł o 5 p.p. do 68 proc. Najczęściej korzystają z chmury firmy z branży motoryzacyjnej (88 proc.) i sektora ICT (85 proc.).

W ciągu najbliższych trzech lat aż 85 proc. osób odpowiadających za transformację cyfrową w firmach jako model dominujący wskazało chmurę prywatną. Spośród nich 53 proc. ankietowanych będzie stawiać na wykorzystanie własnych serwerów w lokalnej infrastrukturze, a 32 proc. chce korzystać z serwerów zewnętrznych. 15 proc. respondentów deklaruje, że w przeważającej mierze w ciągu kolejnych 3 lat będą przetwarzać dane w chmurze publicznej.

Firmy najczęściej (56 proc.) korzystają z chmury w modelu IaaS, gdzie zewnętrzny dostawca zapewnia infrastrukturę. Równie popularny (55 proc.) jest model SaaS, gdzie dostarczane są usługi aplikacyjne. Ponad 2/3 firm obawia się o bezpieczeństwo informacji przechowywanych w chmurze. Jest to o tyle zastanawiające, że niespełna rok temu wydarzenia za naszą wschodnią granicą dobitnie pokazały, że lokalne serwery są nieporównywalnie mniej bezpieczną formą przechowywania danych niż chmura publiczna. W marcu i kwietniu 2022 r. największy ukraiński bank prywatny dokonał migracji danych z lokalnych serwerów do chmury w niespełna 1,5 miesiąca – mówi cytowany w komunikacie dr Grzegorz W. Cimochowski, partner i szef działu doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce.

W tegorocznej edycji badania KPMG i Microsoft wskaźnik główny Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu zmalał względem poprzedniego roku z 4,8 do 4,4 pkt w dziesięciostopniowej skali. W ujęciu branżowym pozytywnie wyróżnia się branża finansowa, sektor TMT i life sciences (wyniki powyżej 5 w skali ocen 1 do 10). Najgorzej wypada branża motoryzacyjna, transport oraz branża dóbr konsumpcyjnych.

W obszarze strategii cyfrowej przed firmami w Polsce jest dużo do zrobienia. Aż 29 proc. ankietowanych firm w Polsce nie przeznacza wydatków na transformację cyfrową, a 71 proc. nie oddelegowuje pracowników do zadań z nią związanych.

Dynamicznie rośnie znaczenie i popularność sztucznej inteligencji (AI) w polskich firmach. Technologie AI są wykorzystywane najczęściej w marketingu (50 proc. firm) oraz produkcji (46 proc.) i planowaniu łańcucha dostaw (42 proc.). Jedynie 23 proc. firm wykorzystuje AI przy zarządzaniu ceną i promocjami.