AKCJA SPOŁECZNA

Banki chcą uszczelnić wydawanie kart SIM

Związek Banków Polskich zwrócił sie do operatorów mobilnych o uszczelnienie systemu wydawania duplikatów kart SIM. Arbitrem w sprawie miałoby być Ministerstwo Cyfryzacji – wynika z naszych informacji.

Duplikaty kart SIM, jako jedna z metod autentykacji użytkownika telefonu komórkowego, bywają narzędziem okradania kont użytkowników mobilnych aplikacji bankowych. Celem są zazwyczaj bardziej zasobni klienci.

Partnerem działu jest:

Z tego powodu ZBP zwrócił się do operatorów komórkowych o zaostrzenie zasad wydawania duplikatów SIM. Dzisiaj np. w przypadku zagubienia często wydawane są po prostu w salonie operatora na życzenie klienta po zweryfikowaniu jego tożsamości. Ponadto banki chciałyby jakiegoś rodzaj dostępu do baz danych o klientach operatorów, aby śledzić wycieki danych o włąsnych klientach i metody nadużyć.

Przeciwko temu operatorzy protestują. Strony dyskutują, czy skala i częstotliwość nadużyć bankowych uzasadnia wspomniane oczekiwania branży finansowej. Oraz gdzie realnie jest słaby punkt zabezpieczeń bankowych (operatorzy sugerują, że to przede wszystkim nieuczciwi pracownicy banków, pomagający selekcjonować ofiary nadużyć).