REKLAMA

Będzie 139 mln zł. WZA Netii podwoiło dywidendę

Na dzisiejszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Netii podjęto decyzję, aby pozostawić dywidendę na poziomie z poprzednich lat. Oznacza, to że zamiast wypłacić 0,20 zł na akcję – jak pierwotnie proponował zarząd spółki – Netia wypłaci akcjonariuszom 0,40 zł na akcję, czyli kwotę ok. 139 mln zł. To ponoć wartość kompromisowa.

Wniosek o podniesienie dywidendy zgłosił przedstawiciel OFE PZU Złota Jesień. Za tym wnioskiem oddano 61 proc. obecnych na walnym zgromadzeniu głosów, przeciwko – 34,2 proc. głosów, a wstrzymało się 4,8 proc. głosów. Ponieważ sprzeciw formalnie potwierdził przedstawiciel funduszu SISU Capital (skonfliktowany z głównym udziałowcem Netii), to znaczy, że za podwyżką dywidendy głosowały również podmioty zależne od Zbigniewa Jakubasa, który kontroluje Netię. To prawdopodobnie wynik kompromisu z pozostałymi finansowymi akcjonariuszami Netii, którzy mogliby teoretycznie przegłosować głównego udziałowca i uzyskać jeszcze wyższy poziom dywidendy. Za dzień ustalenia prawa do dywidendy przyjęto 16 czerwca, a za dzień wypłaty 30 czerwca.

Od chwili, kiedy zarząd Netii zaprezentował propozycje odnośnie pomniejszenia wymiaru dywidendy niektórzy analitycy przekonywali, że spółka nie powinna tego robić. Wedle nich, Netię stać zarówno na zachowanie poziomu dywidendy, jak i na sfinansowanie ogłoszonego w marcu programu inwestycyjnego. Wedle naszych informacji, realizacja tego projektu jest niezagrożona, mimo zwyżki dywidendy. Netia po prostu pozyska dodatkowe środki z emisji długu.

WZA Netii przegłosowało także przyjęcie wyniku i sprawozdania za 2015 r. oraz absolutoria dla członków rady nadzorczej i zarządu spółki. Wszystkie uchwały przeszły przy sprzeciwie SISU Capital. Przy uchwale o absolutorium dla Bogusławy Matuszewskiej, która pełniła przez kilka miesięcy funkcje prezesa zarządu Netii, było więcej głosów wstrzymujących, niż przy uchwałach w sprawie innych członków władz spółki.

W związku z trwającym intensywnym skupem akcji, zarząd Netii poinformował, że skupiono do tej pory ponad 4 mln akcji spółki za ok. 20 mln zł.