REKLAMA

Będzie nowe rozdanie POPC dla Krakowa

FiberLink z Mogilan, jeden ze zwycięzców 2. konkursu Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wycofał się z projektu inwestycyjnego obejmującego Kraków oraz rejony na północ od tego miasta (obszar krakowski część A i Kraków) – poinformowało Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpiło z inicjatywy operatora, chociaż formalnie umowę wypowiedziało CPPC.

FiberLink wygrał konkurs na dwóch obszarach i na drugim z nich – obejmującym tereny na południe i wschód od Krakowa (krakowski B) – realizuje projekt. To mniejsze z dwóch przedsięwzięć, do których przymierzał się operator. Jego całkowita wartość wynosi 21,6 mln zł, których kosztem w zasięgu sieci ma się znaleźć prawie 18 tys. gospodarstw domowych.

Projekt, z którego operator się wycofał był znacznie większy. Miał objąć zasięgiem 47 tys. gospodarstw, a kosztować łącznie prawie 54 mln zł. Warto podkreślić, że FiberLink na obu obszarach konkursowych zakładał jedne z najniższych kosztów podłączenia do sieci pojedynczego gospodarstwa domowego (1 142 zł – 1 211 zł).

Partnerem działu jest:

FiberLink zadeklarował realizację projektu na obszarze Krakowa za kwotę o prawie 10 mln zł niższą, niż Netia, która pierwotnie wygrała ten obszar, ale się z niego (i ze wszystkich innych) wycofała. FiberLink wszedł, jako drugi podmiot z listy. Na ten obszar aplikowała również spółka EL2, ale nie uzyskała pozytywnej oceny merytorycznej. Nie ma zatem komu realizować projektu na tym obszarze.

Centrum deklaruje, że zostanie on udostępniony w kolejnej rundzie trwającego obecnie 3. konkursu 1.1. POPC. Jak pisaliśmy wcześniej, z różnych powodów na obszarach 2. konkursu pojawiły się białe plamy adresowe, które również będą zagospodarowywane w kolejnej rundzie 3. konkursu.

REKLAMA