REKLAMA

Będzie rosnąć zainteresowanie usługami Network-As-A-Service

W ciągu ostatnich kilku lat koszt łączności spada. Wartość przesuwa się z infrastruktury sieciowej na usługi oparte na sieci. Przedsiębiorstwa potrzebują skalowalnych rozwiązań, które oferują elastyczność usług chmurowych, dostępność w wielu chmurach oraz usługi, które mogą dynamicznie się zmieniać. Według analityków Abi Research prowadzi to do rosnącego zainteresowania rynkiem NaaS (network-as-a-service). W raporcie Network-as-a Service: Business, Operational, and Technological Strategies for Telco Digital Service Transformationprognozują oni, że do 2030 roku ten segment rynkowy znacznie się rozwinie, osiągając wartość ponad 150 miliardów dolarów.

Telekomy muszą wykorzystać okazję do zdominowania rynku NaaS, ponieważ przychody generowane z dostarczania łączności będą nadal spadać. Jednak ich strategia inwestycyjna, modele biznesowe, operacyjne i ‘wchodzenia na rynek’ nie są gotowe do dostarczenia konkurencyjnych rozwiązań NaaS”, wyjaśnia Reece Hayden, analityk Abi Research. „Rynek jest niedojrzały i bardzo rozdrobniony, ale przychody operatorów telekomunikacyjnych przekroczą poziom 75 mld dol. do 2030 r., jeśli podejmą oni działania teraz i zmienią technologię, kulturę i strukturę dostosowując się do wymagań rynku NaaS”.

Obecnie operatorzy telekomunikacyjni zmagają się z konkurencją ze strony dwóch kluczowych graczy. Dostawcy połączeń międzysieciowych zbudowali swoje elastyczne rozwiązania od podstaw, skupiając się na wirtualizacji i specjalizacji oprogramowania. Jednocześnie dostawcy infrastruktury (np. AWS i Azure) nadal oferują rozwiązania NaaS specyficzne dla chmury. Jednak według Haydena „Operatorzy telekomunikacyjni pozostają w najlepszej pozycji do odegrania wiodącej roli na rynku, o ile rozpoznają swoje ograniczenia w zakresie usług/innowacji, pomyślnie zainwestują/restrukturyzują i odpowiednio sformułują swój przekaz”.

Według Abi Research, operatorzy telekomunikacyjni muszą dążyć do przekształcania trzech obszarów. Po pierwsze, powinni wirtualizować infrastrukturę sieciową w celu świadczenia usług natywnych dla chmury i nadal intensywnie inwestować w integrację automatyzacji (AIOps) w ramach usług sieciowych, w tym zwracać uwagę na 5G slice-as-a-service i inne „usługi o wartości dodanej”, które mają kluczowe znaczenie dla monetyzacji.

Po drugie, operatorzy telekomunikacyjni muszą zrestrukturyzować modele biznesowe i operacyjne z myślą o otwartości i partnerstwie w całej branży oraz zmniejszać wewnętrzną fragmentację, aby zapewnić ciągłość usług międzyfirmowych.

Po trzecie, telekomy muszą starać się rozwijać kulturę rozwiązywania problemów i dostosować swoją strategię „wchodzenia na rynek”, aby lepiej pozycjonować się na rynku NaaS. Wiąże się to z opracowywaniem strategii sprzedaży dostosowanych do poszczególnych pionów i wielkości przedsiębiorstwa oraz ustanawianiem procesów konsultacyjnych, które edukują przedsiębiorstwa. Kierownictwo firm telekomunikacyjnych powinno bardziej koncentrować się na świadczeniu usług i podnoszeniu/przekwalifikowywaniu swoich pracowników, radzą analitycy Abi Research.

Wdrożenia NaaS będą szybko rosły w ciągu najbliższych ośmiu lat. Abi Research przewiduje, że do 2030 r. niecałe 90 proc. przedsiębiorstw przeniesie co najmniej 25 proc. swojej globalnej infrastruktury sieciowej do modelu NaaS. Jednak proces ten nie będzie organiczny, dostawcy będą musieli prowadzić edukację i konsultacje, ponieważ na rynku panuje duży sceptycyzm wśród MŚP i korporacji wielonarodowych. „Aby prowadzić sprzedaż krótkoterminową, dostawcy muszą edukować i dostosowywać swoją strategię sprzedaży, aby skoncentrować się na pierwszych użytkownikach (startupy i MŚP) oraz określonych branżach” – zaleca Hayden.

Perspektywy rynku NaaS wydają się niezwykle pozytywne dla firm telekomunikacyjnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnący popyt ze strony startupów i MŚP. „Ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby wypełnić luki technologiczne, kulturowe i strukturalne”, podsumowuje Hayden.