REKLAMA

Belveder Podlaski nie chciał nic tłumaczyć, ale UKE wydał decyzję korzystną dla Koby

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Koba, ISP z Białegostoku do nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Podleśnej i ul. Przemysłowej, w tym do wznoszonych na nich budynków, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Inwestycję budowlaną prowadzi tam spółka Belveder Podlaski z Białegostoku. Wznosi tam jednorodzinne budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej. Budowa nie została ukończona, a domy  nie zostały oddane do użytkowania. 

Koba planował doprowadzić tam przyłącza telekomunikacyjne, a  budynki wyposażyć w światłowodowe instalacje telekomunikacyjne. W sprawie tej zwrócił się do dewelopera z odpowiednim wnioskiem w styczniu 2021 r. Strony nie doszły do porozumienia i w marcu 2021 r. operator skierował sprawę do UKE.

Deweloper mimo dwukrotnego wezwanie przez UKE nie przedstawił swojego stanowiska w sprawie.

UKE przyznał rację operatorowi z Białegostoku, bowiem na etapie budowy wszyscy zainteresowani operatorzy mogą na swój koszt wyposażyć budynek w instalację telekomunikacyjną i powinni mieć zapewniony dostęp do będących w trakcie budowy budynków.

Zgodnie z projektem decyzji Koba jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach w technologii światłowodowej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych oraz instalacji telekomunikacyjnych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

REKLAMA