REKLAMA

BEREC opublikował zalecenia ws łączności wewnątrzunijnej

BEREC opublikował wytyczne dotyczące cen rozmów i SMS międzynarodowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym od 15 maja 2019 r., czyli od dnia wprowadzenia maksymalnych progów cenowych.

Zgodnie z decyzją Unii Europejskiej, regulowana cena minuty rozmowy nie może być wyższa niż 19 eurocentów plus VAT, a cena SMS nie może być wyższa niż 6 eurocentów plus VAT. BEREC podkreśla, że poza taryfami z regulowanymi cenami oprócz taryfy regulowanej operatorzy mogą oferować taryfy alternatywne obejmujące także kraje nienależące do EOG. W takich taryfach ceny łączności wewnątrzunijnej mogą przekraczać progi. Konsumenci powinni mieć możliwość świadomego ich wyboru. Mają też mieć możliwość zarówno uruchamiania, jak i rezygnowanie z taryf regulowanych.

Z wytycznych europejskiego regulatora wynika, że rozmowy mogą być rozliczane zarówno co do sekundy, jak i za dłuższe okresy. BEREC zaznacza jednak, że czas jednego impulsu nie może przekraczać 60 sekund.

BEREC w wytycznych podał sposób wyliczania maksymalnej ceny połączeń w walutach innych niż euro. Ma to być średnia z kursu waluty w Europejskim banku Centralnym w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca.

BEREC zapowiada, że 13 marca o 14.00 na stronie regulatora będzie dostępna transmisja z briefingu poświęconego m.in. wytycznym w sprawie łączności wewnątrzunijnej.

REKLAMA