Beskid Media przejął kolejnego konkurenta z Żywca

Beskid Media, operator ISP działający na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego poinformował, że pod koniec tego roku do jego grupy dołączyła firma Telico z Żywca.

Połączenie spółek nastąpiło na zasadzie przejęcia Telico przez Beskid Media. Dokonało się to w drodze tzw. sukcesji uniwersalnej, co oznacza między innymi, że z dniem 21 grudnia 2020 r. Beskid Media przejęła wszystkie należności i zobowiązania Telico oraz wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejętej firmy, stając się również stroną wszystkich umów zawartych przez Telico w przeszłości, o ile obowiązują one nadal. Powyższe nastąpiło z mocy prawa, automatycznie, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień, jako skutek wpisu połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego. Oba podmioty działają od tej pory pod wspólną nazwą Beskid Media.

Oznacza to m.in., że warunki umowy zawartej pomiędzy abonentami a Telico nie ulegają zmianie, tzn. nadal obowiązuje te same umowy i nie ma potrzeby dokonywania przez abonenta jakichkolwiek czynności, aby móc dalej bez zmian korzystać z dotychczasowej oferty.

Telico od dłuższego czasu rozbudowywało w Żywcu sieć światłowodową. Beskid Media realizuje projekt 1.1 POPC w powiecie żywieckim. W jego ramach inwestycje są też prowadzone częściowo w samym Żywcu. Ostatnio ISP informował, że uruchomił kolejne odcinki sieci światłowodowej w Żywcu na ulicach: Jodłowej, Władysława Warneńczyka (od ulicy Bohaterów Września) oraz Habsburgów 14-50.

Na początku 2019 r. Beskid Media przejął innego operatora ISP z Żywca, firmę E-Net24 działającą głównie na terenie Jeleśni, Żywca i w miejscowościach przyległych.