REKLAMA

Beyond.pl wprowadza usługę „kolokacji zwrotnej”

Spółka Beyond.pl ogłosiła uruchomienie pakietu usług, które mają pomóc instytucjom publicznym i firmom komercyjnym ograniczyć negatywne skutki COVID-19.

Jednym z założeń pakietu pomocowego Beyond.pl jest „kolokacja zwrotna”. W ramach współpracy odkupiony zostanie od firm używany sprzęt IT, np. macierze i serwery, co pozwoli uwolnić gotówkę zamrożoną w sprzęcie i przeznaczyć ją na inwestycje lub bieżącą działalność. Aby sprzęt został odkupiony, firma zobowiązuje się korzystać z usług kolokacji Beyond.pl w okresie co najmniej 3 lat.

Beyond.pl poinformowała również, że obniża ceny usług chmurowych: chmury publicznej e24cloud oraz publicznej i prywatnej VMware. Przez pierwsze 6 miesięcy można będzie z tych usług skorzystać z upustem wynoszącym do 50 proc. przy umowie na minimum 3 lata. W ramach pakietu anty-covidowego Beyond.pl wspiera też projekty migracyjne do chmury oferując pierwsze 6 miesięcy usług za 1 złoty miesięcznie przy kontraktach 3-letnich.

Dla wybranych instytucji publicznych – jednostek oświaty, służby zdrowia, samorządów - Beyond.pl zapowiada możliwość świadczenia usługi kolokacji za 1 złoty przez najbliższe pół roku.

Do końca maja 2021 r. zapewnimy kolokację wybranym instytucjom publicznym, które wyrażą na to chęć, za symboliczną złotówkę. Później mogą one zdecydować, czy chcą z usługi korzystać na zasadach komercyjnych czy też z niej w ogóle zrezygnować – tłumaczy Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Instytucje publiczne, które zdecydują się skorzystać z propozycji Beyond.pl będą pokrywać wyłącznie koszty uruchomienia usługi (łącza, licencje oraz koszt transportu sprzętu do centrum danych operatora) oraz opłaty energii elektrycznej. Jeśli zdecydują się kontynuować utrzymanie kolokacji od czerwca 2021 r., będą mogły skorzystać z preferencyjnych warunków przez okres kolejnych 3 lat.

Administracja publiczna będzie mogła również skorzystać z usług chmury publicznej e24cloud, która jest udostępniona za 1 złoty przez najbliższe 6 miesięcy. Opłaty będą dotyczyć wyłącznie administracji i wymaganych licencji Microsoft. 

Spółka zaznacza, że projekt ma charakter otwarty. Beyond.pl zaprasza do akcji inne firmy z sektora IT, które swoimi usługami i produktami na preferencyjnych warunkach wesprą gospodarkę i sektor publiczny w czasie walki z pandemią. Z pakietu pomocowego Beyond.pl mogą skorzystać firmy komercyjne z całej Europy oraz polskie instytucje publiczne. Aby zakwalifikować się do wsparcia ze strony Beyond.pl firmy będą musiały przejść przez weryfikację wewnętrzną uwzględniającą m.in. standing kredytowy.

REKLAMA