REKLAMA

Beyond.pl zwiększył przychody

Przeszło 42 mln zł przychodów zanotował w 2021 r. Beyond.pl – poznański operator z grupy Sebastiana Kulczyka. Przychody spółki rosły szybciej niż koszty, tak więc wyniki finansowy spółki poprawił się nieco, chociaż ciągle notuje ona straty na poziomie operacyjnym (- 9mln zł) oraz na poziomie netto (-17 mln zł). Narastające straty spółki zbliżają się do 100 mln zł. Udziałowcy zainwestowali w nią do tej pory około 125 mln zł.

W ubiegłym roku miała miejsce restrukturyzacja zobowiązań Beyond.pl (głównie względem właścicieli): część zadłużenia krótkoterminowego zastąpiony został długiem długoterminowym. Na koszcie odsetkowym, póki co, to się nie odbiło, ponieważ w ubiegłym roku wzrósł on do 6,2 mln zł (+7 proc.). Spółka poinformowała o nowej pożyczce od właścicieli w wysokości 65 mln zł, która na konto wpłynęła już w 2022 r.

Obecnie główne transze zadłużenia spółki to 58 mln zł płatne do 2023 r. oraz 49 mln zł płatne do 2027 r.

Wydatki inwestycyjne w 2021 r. wyniosły 10 mln zł. Zmiana wartości środków trwałych pokazuje mniej więcej, na co pieniądze wydawała spółka.

źr. Beyond.pl

W ubiegłym roku spółka kontynuowała rozwój poznańskiego kampusu DC oraz teletransmisji z Frankfurtu do Warszawy (własny ring światłowodowy w stolicy). Ma to zapewne związek ze strategią zwiększania sprzedaży zagranicznej „z naciskiem na kraje niemieckojęzyczne”.

Sprzedaż zagraniczna spółki wyniosła w ubiegłym roku 3,4 mln zł i wzrosła o 21 proc. Nominalnie jednak większość wzrostu przychodów Beyond.pl w 2021 r. pochodziło z rynku krajowego. Zarząd spółki nie podaje w sprawozdaniu źródeł tego wzrostu.

Sprawozdanie finansowe wraz notami objaśniającymi oraz sprawozdanie z działalności Beyond.pl w 2021 r. (ZIP)