Bezpieczeństwo sieci: rośnie znaczenie SaaS i rozwiązań wirtualnych

Na rynku zabezpieczeń sieciowych w 2023 roku nastąpiła kluczowa zmiana a przychody osiągnęły poziom 22,5 mld dolarów, czytamy w raporcie Dell’Oro Group Network Security Report. Analitycy wskazują, że w ubiegłym roku rynek zabezpieczeń sieciowych odnotował spowolnienie do jednocyfrowego tempa wzrostu, na co istotny wpływ miał 1-procentowy spadek w segmencie rozwiązań sprzętowych. Zauważalny jest tu wyraźny kontrast w stosunku do segmentów SaaS (Security-as-a-Service) i bezpieczeństwa sieci wirtualnych, które wyłoniły się jako nowe motory napędowe rynku, odnotowując wzrost o 26 proc. do 9,6 mld dolarów.

Prawie 5 mld dolarów przychodów wynikało z błyskawicznego 30-proc. wzrostu w segmencie rozwiązań SSE (Security Service Edge), napędzanego powszechnym wprowadzaniem modelu pracy zdalnej i aplikacji w chmurze, co wymagało podejścia SSE opartego na SaaS. Rozbieżność między rozwiązaniami sprzętowymi a SaaS i wirtualnymi podkreśla szerszy trend branżowy w kierunku bardziej elastycznych, skoncentrowanych na chmurze rozwiązań bezpieczeństwa, ponieważ przedsiębiorstwa starają się radzić sobie ze złożonością współczesnych cyberzagrożeń i zmieniającymi się wymaganiami cyfrowego biznesu.

Rynek firewalli w 2023 r. zaliczył niewielki jednocyfrowy wzrost do prawie 13 mld dolarów, co podkreśla jego trwałe znaczenie w strategiach cyberochrony przedsiębiorstw.

Rynek WAF (Web Application Firewall) wykazał się niezwykłą odpornością, odnotowując niewielki dwucyfrowy wzrost, głównie dzięki wprowadzaniu rozwiązań opartych na SaaS.

Wyraźna zmiana dynamiki rynku spowodowała, że w 2023 r. Ameryka Północna i region EMEA odnotowały umiarkowany jednocyfrowy wzrost przychodów, co w dużej mierze wynikało z wykorzystywania wcześniej zakupionego sprzętu i szerszej niepewności gospodarczej.

Firmy Palo Alto Networks i Zscaler okazały się zdecydowanymi zwycięzcami w 2023 r. w tym zmieniającym się krajobrazie, przy czym Palo Alto Networks zwiększyło swój udział w przychodach ze sprzedaży firewalli do ponad 25 proc., a Zscaler zdobył bezprecedensowe 30 proc. rynku SSE.