Blisko 544 tys. gospodarstw domowych skorzystało z dopłat do dekoderów i telewizorów DVB-T2/HEVC

Cyfryzacja KPRM podsumowała program dopłat do dekoderów i telewizorów w związku z wprowadzeniem standardu DVB-T2/HEVC do odbioru telewizji naziemnej. 

Przypomina ona, że nieco ponad 30 proc. gospodarstw domowych w Polsce odbiera telewizję wyłącznie w sposób naziemny. Biorąc pod uwagę koszty społeczne zmiany standardu nadawania, zdecydowano o uruchomieniu programu dofinansowania zakupu odbiornika cyfrowego.

Cyfryzacja KPRM prowadziła także kampanię informacyjną, której celem było zasygnalizowanie nadchodzących zmian. Na potrzeby wsparcia programu dofinansowania zakupu odbiorników cyfrowych uruchomiono także specjalną infolinię, która odpowiedziała na pytania 57 tys. dzwoniących na nią obywateli. O wsparcie poproszono także samorządy i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W ramach programu z dopłat skorzystały 543 724 gospodarstwa domowe, które otrzymały wsparcie finansowe o wartości ponad 68 mln zł. Dopłaty te umożliwiły  zakup 450 372 dekoderów i 93 352 telewizorów. Do programu przystąpiło 1186 przedsiębiorców, a świadczenie można było zrealizować w 3885 punktach sprzedaży.

– Znacząco zmniejszyła się liczba gospodarstw domowych nieprzystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC – z ok. 32 proc. wszystkich gospodarstw odbierających telewizję naziemną do ok. 14 proc. – podsumowuje KPRM.

W ocenie Cyfryzacji KPRM proces zmiany standardu nadawania NTC nie spowodował trudności w odbiorze bezpłatnej telewizji naziemnej.