Blisko połowa Polaków mieszka w zasięgu 5G Play

O ponad 32 proc. wzrosły w III kwartale 2022 r. przychody grupy P4. Po trzech kwartałach przychody grupy wzrosły w porównaniu z tym samym okresem 2021 r. o 18,8 proc. – wynika z raportu kwartalnego grupy Iliad, której P4 jest częścią.

Przychody za III kwartał wyniosły 2,42 mln zł, zaś za trzy kwartały – 6,5 mld zł. Wysoka dynamika wzrostu, to zasługa przejęcia UPC Polska. Organiczny wzrost przychodów grupy wyniósł odpowiednio o 6,6 proc. i 2,5 proc.

Operator sieci Play po trzech kwartałach miał 5,2 mld zł przychodów z usług mobilnych (wzrost rok do roku o 6,3 proc.), przychody grupy ze sprzedaży sprzętu wyniosły w tym czasie o 1,3 mld zł (wzrost o 8,7 proc.), z usług dla domu – 930 mln zł (wzrost organiczny o 3,6 proc.), a z interkonektu i innych usług – 1 mld zł (spadek o 14,4 proc.).

ARPU z usług mobilnych w III kwartale wyniosło 29,2 zł (rok wcześniej 29,1 zł, a w II kwartale br. było to 28,8 zł).

Grupa po trzech kwartałach miała 2,83 mld zł EBITDAaL (979 mln zł w III kwartale). To o 15,3 proc. więcej niż rok wcześniej. W ujęciu organicznym wskaźnik spadł o 1,2 proc., co spółka tłumaczy jednorazowym zyskiem (444 mln zł) ze sprzedaży w I kwartale 2021 r. 517 wież i masztów oraz wzrostem kosztów energii i płac.

Na inwestycje grupa w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wydała 845 mln zł (359 mln zł w III kwartale). To nominalnie o niemal 58 proc. więcej niż rok wcześniej, ale organiczny wzrost nakładów wyniósł 7 proc.

Grupa w końcu września obsługiwała 16,794 kart SIM, z których 12,762 było aktywnych (w tym 8,894 mln kart klientów kontraktowych). W porównaniu z III kwartałem ub.r. liczba obsługiwanych SIM wzrosła o 8,4 proc., a SIM aktywnych o 4,6 proc. W przypadku aktywnych SIM klientów kontraktowych wzrost wyniósł odpowiednio 5,0 proc. i 1,2 proc.

W końcu września br. grupa świadczyła 1,97 mln usług stacjonarnych i dla domu. To o 10,4 proc. więcej niż rok wcześniej i o 2,8 proc. więcej niż w czerwcu 2022 r.

W końcu września P4 korzystało z 10 255 stacji bazowych. 3904 z nich obsługiwały 5G w paśmie 2100 MHz i technologii DSS. Według wyliczeń P4 w zasięgu 5G było wówczas 47 proc. mieszkańców Polski.

Z raportu Iliad wynika, że w końcu września P4 miało do dyspozycji 593 mln zł z różnych linii kredytowych. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku P4 pociągnęło z nich – nie licząc 5,5 mld zł wydanych z kredytu na zakup UPC Polska – 560 mln zł.

W raporcie kwartalnym Iliad potwierdzono, że transakcja sprzedaży 50 proc. udziałów FiberForce (infrastrukturalna spółka, do której do końca 2022 r. ma być wniesiona sieć dostępowa UPC) funduszowi Infravia V Invest zostanie zamknięta w I kwartale 2023 r.

Raport kwartalny Iliad

Informacja prasowa P4

Informacja dodatkowa P4