Blokada IMEI batem Playa na nieuczciwych klientów

Play zapowiada, że będzie dyscyplinował klientów, którzy zakupili u niego smartfona na raty, a potem ociągają się z ich opłacaniem. Sieć wprowadza blokady IMEI (indywidualny numer identyfikacyjny telefonu komórkowego), co ma być batem na nieuczciwych klientów

Operator zwraca uwagę, że są przypadki, kiedy  kupujący nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, a często robią to celowo.

Jeśli kilkukrotne przypomnienia o płatności nie pomogą, to w uzasadnionych przypadkach operator przekazuje sprawę firmom windykacyjnym czy odpowiednim organom.

Teraz jednak Play dodatkowo zdecydował się na wprowadzenie blokady IMEI kupionego smartfona w przypadku niespłacania rat przez kupującego. Uspokaja przy tym klientów, którzy regularnie dokonują płatności absolutnie, że dla niech nie będzie to stanowić problemu.

Nowego rozwiązania powinny obawiać się natomiast osoby, które chcą wykorzystać możliwość otrzymania telefonu z bardzo niską opłatą na start i liczą na brak konsekwencji po złamaniu warunków umowy. Operator będzie miał bowiem możliwość zablokowania urządzenie, czego efektem będzie niemożliwość korzystania ze smartfona  Przed samą blokadą Play poinformuje o tym zalegającego z ratami.

Odpowiednie zapiski znalazły się w regulaminach umów sprzedaży na raty.