REKLAMA

Boją się, że na maszcie Plusa na stadionie żużlowym w Gorzowie będzie 5G

Metalowy maszt stanął na jednym z parkingów stadionu żużlowego w Gorzowie. Pojawienie się konstrukcji wzbudziło niepokój i obawy okolicznych mieszkańców. Najwięcej emocji wywołały pogłoski, że może to być maszt sieci 5G, co do której w internecie krąży wiele teorii – relacjonuje Gazeta Lubuska.

Gazeta  postanowiła wyjaśnić sprawę w gorzowskim magistracie. Okazało się, że miasto wydało pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Lipowej w połowie ubiegłego roku. Informacja o przebiegu tej procedury oraz decyzja dotycząca zgody na budowę zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu miasta. Stroną w tej sprawie jest jednak inwestor i właściciel działki, na której taki masz powstał. A działka należy do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie, który wydzierżawił fragment terenu firmie Polkomtel.

Dyrektor OSiR w Gorzowie wyjaśnia, że temat użyczenia działki temu operatorowi sieci komórkowej pod budowę masztu pojawił się już kilka lat temu. Długo się opierał, ale pojawiła się pandemia, a wraz z nią niższe wpływy do kasy ośrodka. OSiiR szukał sposobu na załatanie tych braków i dogadał się z Polkomtelem.

Na dzierżawie gruntu OOSiR  w Gorzowie zarobi miesięcznie 4 tys. zł. Rocznie do jego kasy trafi więc prawie 50 tysięcy. Ale nie o same pieniądze chodzi. Zdarzały się bowiem sytuacje, kiedy w Gorzowie prowadzono transmisję meczu żużlowego i trzeba było ją przerywać ze względu na problemy z Internetem, który był za słaby. Teraz takich kłopotów już nie będzie – ma nadzieję dyrektor OSiR.

Polkomtel wyjaśnia natomiast, że stacja w Gorzowie powstaje na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego we wrześniu ubiegłego roku przez prezydenta miasta. Jest to tak zwana stacja odtworzeniowa i ma na celu utrzymanie obecnego zasięgu sieci na tym obszarze i umożliwienie dalszego świadczenia usług dla mieszkańców. Jak podkreśla operator, jest niezbędna, bowiem powstaje w zastępstwie stacji, która zostanie zlikwidowana pod koniec bieżącego miesiąca. Stacja ta umożliwi dalszą realizację komórkowych połączeń głosowych oraz transmisji danych w technologii 4G LTE.