AKCJA SPOŁECZNA

Zwłoka budowy drogi w Hrubieszowie. Ale za to ze światłowodem

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie o 2 miesiące wydłużyło wykonawcy robót termin na wykonania przebudowy kolejnego odcinka drogi powiatowej Hrubieszów – Dołhobyczów, tzw. nadbużanki. Powodem jest budowa sieci światłowodowej realizowanej przez Hrubieszowską Telewizję Kablowa  (HTK) – informuje Kronika Tygodnia.

Kwestia szczegółów budowy sieci internetowej na terenie powiatu hrubieszowskiego jest konsultowana z władzami lokalnymi od co najmniej kilku miesięcy. Inwestor, Hrubieszowska Telewizja Kablowa, otrzymała na ten cel unijne dofinansowanie. Jedna z koncepcji projektu zakładała budowę sieci na słupach, szczególnie w terenach zabudowanych. Rozwiązania tego nie zastosowano w miejscowości Czumów gdzie powiat realizuje właśnie inną inwestycję – przebudowę ponad 3-kilometrowego odcinka drogi. Dzięki porozumieniu obu podmiotów, udało się połączyć obie dwie inwestycje i światłowód, zamiast na słupach, zostanie poprowadzony w wykopie.

HTK realizuję inwestycje w ramach 1.1 POPC (z 3. konkursu) na obszarze chełmsko-zamoyskim. W efekcie ma  powstać sieć, która swym zasięgiem obejmie 12,3 tys. gospodarstw domowych. Całkowita wartość projektu, to 69,5 mln zł w tym prawie 48 mln zł dofinansowania.