REKLAMA

Burmistrz Koluszek chce by tymczasowy maszt Playa zniknął, a operator odwrotnie

Władze gminy Koluszki otrzymały pismo od mieszkańców Żakowic i Różycy, którzy są wzburzeni budową masztu 5G prze sieć Play w miejscowości Żakowice w woj. łódzkim. Skarżą się, że inwestycja realizowana jest bez ich wiedzy – relacjonuje lokalny serwis elw24.net.

Protest spotkał się ze zrozumieniem burmistrza Koluszek, który też jest zaniepokojony taką sytuacją,  bo maszt stanął na działce prywatnej bez zgody gminy Koluszki. Ma on dzisiaj charakter budowli tymczasowej, co w jego opinii jest może  zgodne z prawem, ale na jego granicy. Uważa on, że  powinny zostać podjęte działania, które  spowodują, że ten maszt zniknie.

Maszt znajduje się w pobliżu domów jednorodzinnych, kilkaset metrów od szkoły czy przedszkola. Budowla miała powstać zanim do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o pozwolenie, bowiem jak informują urzędnicy, w przypadku gdy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego potrzebna jest decyzja o lokalizacji celu publicznego.

Play wyjaśnia, że na stacji w Żakowicach aktualnie nie planuje uruchomienia technologii 5G. Obecna konfiguracja oferuje usługi w oparciu o dotychczasowe, dobrze znane systemy drugiej, trzeciej i czwartej generacji, czyli GSM, UMTS i LTE.  Przedstawiciele operatora tłumaczą, że  w Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych telefonii komórkowej, więc nie jest to inwestycja, która w żaden sposób się wyróżnia. Dodatkowo każda z inwestycji operatora sieci Play spełnia wszelkie normy zawarte w obowiązujących aktach prawnych i kontrolowanych m.in. przez właściwe organy administracji.

– Budowana stacja ma pokryć swoim sygnałem obszar ponad 6 km kw. i dzięki swojej lokalizacji zapewni dobry zasięg w miejscach do tej pory doświadczających brak takiego sygnału, głównie w miejscowości Różyca oraz w okolicznych, takich jak Żakowice, Przanowice oraz częściowo Kaletnik. Jakość usług powinna się również poprawić w południowo-zachodniej części Koluszek – przekonuje Play.

Operator wyjaśnia, że stacja w Żakowicach powstała jako stacja tymczasowa i zbudowana została w szczególności na potrzeby wsparcia łączności okolicznych terenów w trudnym szczególnie czasie jakim jest panująca epidemia Covid-19. Jest to zgodne ze wszelkimi obowiązującymi procedurami, w tym w oparciu o dokonane przez spółkę zgłoszenie do starostwa powiatowego i wydane w jego wyniku przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego w listopadzie ub.r. zaświadczenie o braku sprzeciwu na budowę tego obiektu budowlanego. Dopiero po dopełnieniu powyższej procedury, spółka przystąpiła do rozpoczęcia prac budowlanych, w wyniku których wybudowany została stacja bazowa w Żakowicach.

Potem zaś, z uwagi na istotny cel, który realizuje stacja – zapewnienie zasięgu sieci ruchomej na okolicznym terenie – operator  podjęła także decyzję by istniejącą stację tymczasową przekształcić w stację stałą. W tym celu w grudniu  złożył do Burmistrza Koluszek stosowny wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w dalszej kolejności planowany jest wniosek o pozwolenie na budowę wymagany dla obiektów budowlanych tego typu. Play podkreśla, że taka procedura administracyjna bazuje na obowiązujących przepisach polskiego prawa i jest z nimi w pełni zgodna, a nadrzędnym celem prowadzonych inwestycji jest niezmiennie zapewnienie jak najlepszego dostępu do bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej.