REKLAMA

Bydgoska firma od nagłośnień chciała budować sieć FTTH

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Elektrosound z Bydgoszczy do nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Podgórze 17, w tym do posadowionego na niej budynku mieszkalnego, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Elektrosound specjalizuje się głównie w sprzedaży sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego (prowadzi m.in. w Bydgoszczy sklep ze sprzętem audiowizualnym). Świadczy też usługi nagłośniania podczas festynów, dożynek, imprez okolicznościowych czy firmowych. W swej ofercie ma też jednak takie usługi, jak: instalacje elektryczne, sieci komputerowe, alarmy, domofony, monitoring. Na stronie internetowej firmy próżno jednak szukać cennika z ofertą usług dostępu do internetu, choć jest w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych UKE.

Dlatego też Elektrosound zwrócił się w styczniu tego roku do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni”, w której zasobach jest budynek przy ul. Podgórze 17, z wnioskiem o zawarcie umowy o dostępie do nieruchomości wraz z projektem umowy. Planował doprowadzenie tam przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu oraz wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w technologii światłowodowej.

Strony nie doszły jednak do porozumienia i Elektrosound w marcu skierował sprawę do UKE.

W trakcie postępowania spółdzielnia w piśmie do UKE stwierdziła, że nie wyraża zgody na ingerencję w konstrukcję budynku. Tłumaczyła, że Elektrosound zaproponował montaż masztu do komina budynku, nie przedstawiając profesjonalnego projektu proponowanej instalacji i montażu masztu.

UKE zwrócił jednak uwagę, że prowadzone postępowanie dotyczy wykonania przyłącza i instalacji telekomunikacyjnej budynku w technologii światłowodowej. Zatem celem firmy nie jest ingerencja w budynek poprzez montaż masztu na kominie, a jedynie doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku i wykonanie w nim instalacji telekomunikacyjnej w technologii FTTH.

Okazało się jednak, że w budynku znajduje się światłowodowa instalacja telekomunikacyjna pozwalająca na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, należąca do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, tj. do Orange Polska. Operator ten zadeklarował, że może ona zostać udostępniona Elektrosound.

W ocenie regulatora istniejąca instalacja telekomunikacyjna budynku spełnia zapotrzebowanie bydgoskiej firmy w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych.

Zgodnie więc z projektem decyzji Elektrosound jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku przez Elektrosound.