REKLAMA

Były szef UPC Polska pokieruje regionem Ameryki Łacińskiej

Betzalel Kenigsztein został skierowany do zarządzania operacjami grupy Liberty Global w obszarze Ameryki Południowej - poinformowała dzisiaj spółka. Wcześniej kierował on działaniami Liberty w obszarze Europy Centralnej i Wschodniej. Nie tylko nadzorował w strukturach korporacyjnych UPC Polska, ale też nieformalnie pełnił obowiązki prezesa zarządu w okresie pomiędzy rezygnacją Simona Boyda i powołaniem Ramiro Lafargi.

Betzalel Kenigsztein urodził się w Argentynie, a wychował w Izraelu, gdzie zaczynał karierę zawodową w sieci kablowej Tevel Telecom. Pracował dla niej przez 15 lat, po czym w 2004 r. został dyrektorem ds. techniki UPC Nederland, a w 2009 r. prezesem zarządu UPC na Węgrzech. W 2013 r. objął stanowisko szefa regionu CEE, z którego po dwóch latach zostaje przeniesiony do kierowania regionem Ameryki Łacińskiej, gdzie dzisiaj Liberty Global działa w dwóch krajach: Chile i Puerto Rico (terytorium stowarzyszone USA).

Na początku roku Liberty ogłosił plan utworzenia z tych spółek oddzielnej operacyjnie grupy, na bazie której (1,5 mln abonentów, 3,2 mln RGU) wyemitowane zostanę specjalne emisje akcji (tzw. tracking shares). Taka operacja pozwala akcjonariuszom wybrać obszar działania korporacji bardziej ich zdaniem perspektywiczny, a ponadto daje rynkową wycenę poszczególnym aktywom dużej grupy.

Liberty nie zdecydowało jeszcze, kto zastąpi Betzalela Kenigszteina na stanowisku szefa regionu CEE, do którego należy UPC Polska.