REKLAMA

Całe zasoby IT PKO Faktoring znajdą się w Chmurze Krajowej

PKO Faktoring rozpoczął strategiczny projekt przeniesienia całych zasobów IT do publicznej chmury obliczeniowej. Projekt obejmujący migrację, wsparcie oraz monitoring środowiska na platformie Microsoft Azure jest prowadzony wspólnie przez PKO Faktoring oraz Chmurę Krajową. Instytucja finansowa liczy, że mowy model działania IT zapewni spółce możliwości innowacyjnego rozwoju oraz wzrost bezpieczeństwa przy redukcji kosztów modernizacji infrastruktury.

PKO Faktoring oraz Chmura Krajowa podpisały umowę na kompleksową modernizację środowiska IT. Do końca 2022 roku wszystkie aplikacje, z których korzysta PKO Faktoring zostaną zmigrowane do chmury obliczeniowej. Przy podejmowaniu decyzji istotne były aspekty kosztowe oraz potrzeba redukcji długu technologicznego.

– W ciągu ostatnich trzech lat zwiększyliśmy liczbę obsługiwanych klientów ponad cztery razy i potroiliśmy poziom ich finansowania. Wszystkie istotne parametry biznesowe wzrosły od kilkudziesięciu do kilkuset procent. Mamy również ambitne plany na przyszłość. W związku z tym szukamy rozwiązań technologicznych zapewniających skalowanie wydajności. Chmura obliczeniowa jest dla nas naturalnym wyborem – mówi Piotr Mierzejewski, prezes PKO Faktoring.

Wykorzystywane dotychczas rozwiązania technologiczne wymagają nakładów na modernizację, ponieważ nie zapewniają już wystarczającego wsparcia dla realizacji celów biznesowych PKO Faktoring. Rosnące koszty serwisowania dotychczasowej infrastruktury oraz coraz bardziej ograniczone możliwości dostosowywania istniejących aplikacji do potrzeb biznesowych w tempie zgodnym z rozwojem rynku, skłoniły spółkę do podjęcia strategicznej decyzji o przeniesieniu wszystkich zasobów do środowiska chmurowego. Nowa platforma technologiczna ma nie tylko zaspokoić bieżące potrzeby, ale także stworzyć możliwości szybkiego rozwoju w kolejnych latach.

Do chmury publicznej zostaną przeniesione wszystkie aplikacje wykorzystywane w organizacji, włącznie z krytycznymi. Aby zapewnić płynne i bezpieczne przejście do nowego środowiska IT z zachowaniem ciągłości działania, w pierwszym etapie PKO Faktoring będzie korzystał z modelu hybrydowego: aplikacje będą umieszczane w środowisku łączącym infrastrukturę on-premise i chmurę Microsoft Azure. Po weryfikacji stabilności działania, wszystkie aplikacje będą docelowo w pełni funkcjonować w chmurze. W zależności od potrzeb oprogramowanie będzie przenoszone w modelu lift and shift, czyli bez istotnych modyfikacji, lub modernizowane z zastosowaniem podejścia cloud native. W tym drugim przypadku, który docelowo powinien stać się podstawowym sposobem projektowania oraz rozwijania aplikacji i systemów działających w chmurze, kluczową rolę na każdym etapie pracy odgrywa automatyzacja kodem (Infrastructure as a Code) oraz wykorzystanie usług serverless. PKO Faktoring spodziewa się, że pozwoli ona w znaczący sposób usprawnić procesy skalowania infrastruktury i aplikacji, monitorowanie, bezpieczeństwo i szybkość wprowadzania zmian, a także kontrolę nad kosztami całych systemów IT.

W całym procesie migracji istotnym elementem jest kwestia bezpieczeństwa danych i całego środowiska IT. PKO Faktoring przenosząc się do chmury zdecydował także, że w docelowym modelu skorzysta z usług Secure Operation Center SOC Chmury Krajowej, powierzając jej ekspertom monitoring swojego środowiska IT w trybie 24/7/365. Chmura Krajowa będzie świadczyć także na rzecz PKO Faktoring usługi wsparcia i utrzymania zasobów IT w chmurze, w tym systemu tworzenia kopii zapasowych oraz systemów baz danych.

PKO Faktoring jest pierwszą spółką z Grupy PKO BP, która zdecydowała się na pełne przeniesienie zasobów IT do chmury obliczeniowej