REKLAMA

Campa żąda upadłości Mediatela

[Aktualizacja 1 marca 2017 r.]

Mediatel poinformował, że podstawą złożenia przez Campa wniosku o upadłość Mediatelu jest wierzytelność sporna, nieuznawana przez Mediatel. Dotyczy faktury na 110,7 tys. zł wystawionej 31 stycznia 2017 r. na podstawie umowy z dnia 22 lipca 2015 r. zawartej pomiędzy Mediatel, Campa oraz kancelarią Professio Kancelaria Prawnicza Kamiński sp.k. o sporządzenie prospektu emisyjnego Mediatelu.

Zdaniem Mediatelu, usługa objęta zakresem umowy nie została wykonana, bo prace nad prospektem emisyjnym Mediatelu zostały zawieszone w lutym 2016 r., wynagrodzenie objęte fakturą nie stało się wymagalne ani zaskarżalne, stąd przysługuje jej przymiot sporności.

Mediatel poinformował też, że zarząd spółki „zlecił czynności mające na celu ustalenie, czy zaistniałe okoliczności nie dają podstaw do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego próby manipulacji cenami akcji Hawe”, które jest głównym właścicielem Mediatelu.

----

Mająca siedzibę w Warszawie Campa Sp. z o.o. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Mediatela.

O złożeniu wniosku poinformował zarządca Hawe. Ujawnił, że wniosek został złożony 22 lutego do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Mediatel jest spółką zależną Hawe. Jak ostatnio informowaliśmy, Mediatel ubiega się o ok. 170 mln dotacji w drugim konkursie z działania 1.1 POPC. Firma chciałaby zrealizować cztery projekty z unijnym dofinansowaniem.

REKLAMA