REKLAMA

Canal+ i PPF mają już po blisko 30 proc.udziałów w grupie Viaplay

Grupa Canal+ stała się największym udziałowcem w Viaplay po zakończeniu programu dokapitalizowania przeprowadzonym przez skandynawską spółkę oferująca serwis streamingowy. W wyniku tej operacji Canal+ oraz czeski fundusz PPF mają już po blisko 30 proc. udziałów w grupie Viaplay. 

Viaplay poinformowała dziś, że w ramach tego działania pozyskał 4 mld SEK (szwedzkich koron) na kapitłał własny z emisji akcji o wartości 3,1 mld SEK (tzw. emisja kierowana) i praw poboru o wartości 0,9 mld SEK. Równolegle doszło do umorzenia istniejących zobowiązań dłużnych w kwocie 2 mld SEK, z czego 0,5 mld SEK zostało zamienione na kapitał własny (tzw. emisja długu na kapitał). W ramach programu szwedzkiej grupie udało się też przedłużyć jej  zobowiązania wobec banków  i z tytułu obligacji na łączną kwotę 14,6 mld SEK.

Wszystko to miało na celu  poprawę płynności i rentowności Grupy Viaplay. 

Canal+ i PPF, które objęły zarówno akcje z emisji kierowanej, jak i prawa poboru, zwiększą swoje udziały do odpowiednio 29,33 proc. (Canal+) i 29,29 proc. (PPF.) Byli też inni inwestorzy, którzy nabyli mniejsze pakiety, jak Nordea Investment Management czy Handelsbanken Fonder.

Canal+ wcześniej miał 12 proc. akcji Viaplay, a PPF  6 proc.

Jørgen Madsen Lindemann, prezes i dyrektor generalny Grupy Viaplay wyraził nadzieję, że środki z  dokapitalizowania pomogą Viaplay stawić czoła bieżącym wyzwaniom, a także dadzą grupie możliwość realizacji długoterminowych planów. 

– Wykonaliśmy już szereg ważnych kroków naprzód w realizacji naszej nowej strategii. Zidentyfikowaliśmy szeroki zakres działań naprawczych, które są wymagane, aby dostosować nasze modele cenowe i partnerskie do celów osiągalnych z komercyjnego punktu widzenia, skoncentrować się na naszych kluczowych rynkach i wyjść z rynków międzynarodowych innych niż podstawowe, ponownie oprzeć podstawę kosztów na poziomie konkurencyjnym, zresetować naszą strategię dotyczącą treści. Dziś mocniej trzymamy się realiów i chcemy działać na rynkach, które dobrze znamy i gdzie odnieśliśmy duży sukces, oferując odpowiednie produkty po przystępnych cenach przedstawia plany grupy.

Jeśli chodzi o Polskę to Viaplay niedawno ogłosiła, że zamierza działać w naszym kraju do połowy przyszłego roku.