Canal+ zapowiada zmiany w zarządzie Kino Polska i Stopklatki

Canal+ podjął decyzję o wykonaniu przysługującej mu opcji kupna i nabycia 30 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Digital SPI International, która posiada 66 proc. kapitału zakładowego Kino Polska TV.

Digital SPI International z siedzibą w Lizbonie poprzez SPI International B.V. posiada 13 082 126 akcji Kino polska TV stanowiących 66 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 66 proc. ogólnej liczby głosów.

Ten fakt skłania Canal+ do  podjęcia kroków mających na celu zmianę składu zarządu i rady nadzorczej Kino Polska TV, a także zarządu i rady nadzorczej spółki Stopklatka – spółki w 100 proc. zależnej od Kino Polska TV.

W marcu ub. r. Canal+ nabył od Hildy Uziyel 70 proc. udziałów Digital SPI i stał się pośrednim akcjonariuszem większościowym Kino Polska.