REKLAMA

CBOS: 96 proc. dorosłych Polaków korzysta z telefonów komórkowych

Z telefonów komórkowych łącznie korzysta dziś 96 proc. dorosłych Polaków. Zdecydowana większość używa smartfona (78 proc.), a 22 proc. klasycznego telefonu komórkowego - podało dziś Centrum Badania Opinii Społecznej w komunikacie podsumowującym wyniki badań Telefony komórkowe czy smartfony?".

Jak podaje CBOS, przez ostatnie cztery lata znacznie przybyło użytkowników smartfonów (wzrost o 21 punktów procentowych) i jednocześnie ubyło posiadaczy klasycznych telefonów komórkowych (spadek o 21 punktów procentowych).

Z danych zebranych przez CBOS podczas wcześniejszego badania przeprowadzonego w 2017 r. wynika, że tylko ze smartfonów korzystało 49 proc. respondentów a tylko z klasycznego telefonu komórkowego - 34 proc. Z obydwu urządzeń jednocześnie korzystało 9 proc., a niekorzystających z telefonu komórkowego było 8 proc.

W komunikacie zwrócono uwagę, że wybór mobilnego urządzenia służącego przede wszystkim do komunikacji jest silnie zdeterminowany wiekiem respondentów. Im młodsi użytkownicy, tym częściej posiadają smartfony, zaś im starsi, tym więcej wśród nich zwolenników klasycznych telefonów komórkowych. W grupie badanych 65+ jest mniej osób korzystających ze smartfona (36 proc.) niż z telefonu komórkowego (64 proc.).

Jak wskazano w raporcie, wśród posiadaczy smartfonów najbardziej wyróżniają się uczniowie i studenci (100 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi (94 proc.) oraz kadra i specjaliści z wyższym wykształceniem (93 proc.).

Korzystanie z urządzeń komunikacji mobilnej zależy od wykształcenia respondentów. Osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (47 proc.) i zasadniczym zawodowym (33 proc.) częściej niż inni używają klasycznych telefonów komórkowych. Zaś osoby legitymujące się wykształceniem średnim (81 proc.) lub wyższym (89 proc.) są w znacznej większości posiadaczami smartfonów.

Z informacji CBOS wynika, że użytkownicy telefonów komórkowych i smartfonów wykorzystują te urządzenia przede wszystkim do rozmów (99 proc.) i komunikacji asynchronicznej przy użyciu SMS-ów (84 proc.). Zdecydowana większość korzysta z funkcji aparatu fotograficznego (72 proc.), możliwości przeglądania stron internetowych (63 proc.) oraz zegarka i budzika (62 proc.).

Ponad połowa badanych używa komunikatorów typu Messenger, WhatsApp (58 proc.), sprawdza pogodę (58 proc.), korzysta z map lub nawigacji (55 proc.), a także posługuje się mobilnym kalendarzem lub terminarzem (52 proc.). Co drugi respondent za pośrednictwem swojego urządzenia wysyła i odbiera e-maile (51 proc.), nagrywa filmy wideo (51 proc.) oraz obsługuje swoje konta w serwisach społecznościowych (50 proc.)" - czytamy w raporcie CBOS.

Posiadacze mobilnych telefonów wykorzystują je również do rozrywki - słuchają na nich muzyki (43 proc.) i oglądają wideo (36 proc.). Więcej niż co trzeci ankietowany załatwia różne sprawy przez internet przy użyciu telefonu, np. robi zakupy albo dokonuje rezerwacji (35 proc.).

Jak informuje CBOS, podczas tegorocznego badania po raz pierwszy zapytano ankietowanych o to, czy korzystają z funkcji łączenia swoich telefonów z innymi urządzeniami np. ze smartwatchem/smartbandem, smart TV czy samochodem. Okazuje się, że trzech na 10 badanych wykorzystuje swój telefon do tego typu synchronizacji (29 proc.). Wśród nowych funkcji, o które zapytano użytkowników komórek i smartfonów, znalazła się również rządowa aplikacja mObywatel, korzystanie z której zadeklarowało 16 proc. dorosłych Polaków.