REKLAMA

Cellnex i KKR chcą kupić maszty Deutsche Telekom

W najbliższych tygodniach powinno być wiadome, kto stanie się współwłaścicielem wieżowego biznesu Deutsche Telekom w Austrii i Niemczech. Główni kandydaci to konsorcja, na których czele stoją hiszpański Cellnex i amerykańska firma inwestycyjna KKR.

Według mediów, rozstrzygniecie dotyczące przyszłości Deutsche Funkturm (DFMG) i Magenta Telekom Infra, który jest właścicielem w sumie ponad 40 tys. obiektów w Niemczech i Austrii powinno zostać ogłoszone przed planowaną na 11 sierpnia publikacją wyników Deutsche Telekom za II kwartał. Spodziewana wartość transakcji to 18 mld euro.

Jak twierdzą media powołując się na nieoficjalne informacje wiążące oferty złożyło konsorcjum złożone z hiszpańskiej spółki infrastrukturalnej Cellnex (w Polsce jest właścicielem masztów i wież odkupionych od P4 i Polkomtelu) i kanadyjskiej firmy inwestycyjnej Brookfield Asset Management oraz konsorcjum, na którego czele stoi KKR, a członkami są amerykańskie firmy inwestycyjne Global Infrastructure Partners (GIP) i Stonepeak. Grupa Vodafone, która rozważała połączenie DFMG ze swą spółką Vontage Towers ostatecznie zrezygnowało z planów uczestnictwa w transakcji.

Oferta Cellneksu i Brookfield dotyczy większościowego pakietu udziałów. W zamian DT poza gotówkę miałoby też otrzymać mniejszościowy (ok. 1o proc.) pakiet akcji Cellnex. Cellnex na giełdzie wyceniany jest na ok. 25 mld euro. Podobna jest konstrukcja transakcji sprzedaży wież i masztów brytyjskiego 3 UK. Ich właściciel – grupa Hutchison – ma w rozliczeniu dostać także ok. 5 proc. akcji Cellneksu.

Konsorcjum KKR gotowe jest kupić pakiet mniejszościowy, ale jednocześnie chce mieć kontrolę nad ładem korporacyjnym DFMG, co w praktyce oznacza, że podejmując decyzje strategiczne DT musiałoby mieć zgodę partnera.

Niemcy dla Cellneksu są kluczowym rynkiem. W odróżnieniu od Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Włoch firma nie jest na nim obecna. Jednocześnie Cellnex jest partnerem DT w Holandii, gdzie firmy podpisały umowę o połączeniu aktywów wieżowych (jest większościowym wspólnikiem) i powołaniu funduszu inwestującego w infrastrukturę cyfrową.