Centra danych a transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna oraz działania nakierowane na ograniczenia szybkiego wzrostu cen prądu będą miały istotne przełożenie na rynek IT - twierdzą eksperci z firmy Schneider Electric w opracowaniu na temat trendów gospodarczych na 2022 r.

Zauważają oni, że zwiększone zapotrzebowanie na energię w sektorze IT w obliczu postępującego kryzysu klimatycznego nie tylko rodzi kolejne dyskusje, ale także powoduje potrzebę nowego, optymalnego podejścia do polityki energetycznej przez data center.

Schneider Electric wskazuje 5 trendów, które będą kształtować w najbliższych latach strategie data center w kontekście planowania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju:

  1. Strategia działania oparta na danych, która umożliwi analizę, optymalizację i sprawne raportowanie postępów.
  2. Efektywne projektowanie DC, polegające na tworzeniu dostosowanych do konkretnych potrzeb, wydajnych, powtarzalnych i łatwo serwisowanych centrów danych z uwzględnieniem zgodności z przepisami, przejrzystości działania i możliwie jak najwyższej wydajności środowiskowej.
  3. Zwiększenie wydajności dzięki oprogramowaniu i usługom cyfrowym, umożliwiającym zdalne monitorowanie, konserwację i modernizację, a przez to optymalizację wydajności i żywotności systemów.
  4. Zakup energii odnawialnej w różnych dostępnych modelach: PPA (Power Purchase Agreement), VPPA (Virtual Power Purchase Agreement), energy-as-a-service oraz z potwierdzeniem źródeł ich pochodzenia, np. wynikających z certyfikatów EAC.
  5. Dekarbonizacja łańcuchów dostaw m.in. przez ocenę śladu węglowego w zakresie emisji 3, a także identyfikacja i realizacja strategii w celu osiągnięcia celów dekarbonizacji. Kluczowe będzie także wykorzystanie cyfrowego śledzenia wydajności.

– Wierzymy, że 2022 rok przyniesie potwierdzenie co do zasady konsekwencji, że skoro coraz więcej korporacji przyjmuje ambitne cele środowiskowe, społeczne i te związane z ładem korporacyjnym (ESG), operatorzy centrów danych także zaczną skuteczniej realizować swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że nadchodzący rok będzie dobrym punktem startu do bardziej efektywnego planowania tych działań – przekonują eksperci Schneider Electric.