Centrala ZUS zamawia komórki i mobilny internet

Warszawska centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęła postępowanie przetargowe na świadczenie przez okres 3 lat usług telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych i modemów mobilnego dostępu do internetu. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 3 mln zł.

Zamówienie obejmuje:

  • zapewnienie łączności głosowej SMS i MMS;
  • dostęp do internetu w technologiach LTE/HSPA+/HSDPA/UMTS/EDGE/ GPRS/GSM;
  • dostawę 4 990 fabrycznie nowych telefonów komórkowych (z opcją dokupienia kolejnych 335 szt.) oraz 100 modemów transmisji danych w zamówieniu podstawowym;
  • dostawę 7 650 kart SIM, w tym: 100 sztuk nieaktywnych, 5 030 aktywacji głosowych  i 2 520 aktywacji mobilnego internetu w zamówieniu podstawowym (z opcją zwiększenia o 400 dodatkowych);
  • zgrupowanie wszystkich numerów komórkowych oraz wskazanych numerów stacjonarnych, w jedną sieć korporacyjną;
  • zapewnienie obsługi serwisowej i gwarancyjnej na dostarczony sprzęt i usługi wraz ze wsparciem technicznym i nadzorem realizowanego zamówienia.

Cena (waga 60 proc.) jest najważniejszym kryterium udzielenia zamówienia.

Z pozostałych pięciu kryteriów jakościowych trzy mają wagą po 10 proc.: skrócenie maks. czasu naprawy telefonów komórkowych i modemów transmisji danych, zwiększenie wielkości podstawowego pakietu transmisji danych w taryfie głosowej z limitem 5GB i zaoferowanie taryfy głosowej z nielimitowanym pakietem transmisji danych w kraju zamiast taryfy głosowej z limitem 9 GB, a dwa wagę po 5 proc.: zwiększenie wielkości pakietu transmisji danych w taryfie mobilnego dostępu do internetu z limitem 10 GB oraz z limitem 20 GB.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 tys. zł. Termin składania ofert wyznaczono na 3 czerwca.

CZŁOWIEK SZUKA PRACY:Manager ds. sprzedaży