Centralny Ośrodek Informatyki rozbudowuje system telefonii IP

Centralny Ośrodek Informatyki ogłosił przetarg na rozbudowę systemu Telefonii IP Avaya wraz z konfiguracją, wsparciem technicznym w okresie 36 miesięcy. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 1,5 mln zł.

Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą dwa kryteria – cena (waga 60) oraz termin realizacji (waga 40).

W ramach prawa opcji wykonawca ma zapewnić pakiet 500 godzin konsultacji w celu późniejszych zmian konfiguracyjnych w Systemie Telefonii IP lub integracji Systemu Telefonii IP z innymi systemami.

Termin składania ofert upływa 9 października 2023 r. Wykonawcy zobowiązani są zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 50 tys. zł.