Ceny internetu w Polsce na tle krajów europejskich bez większych zmian

Ceny szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce w pierwszym kwartale 2024 r. nadal pozostawały jednymi z wyższych w Europie przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, wynika z najnowszego raportu Point Topic European Broadband Operators and Tariffs Benchmark Report, Q1 2024.

Analitycy policzyli w nim średnie opłaty abonamentowe i odpowiadające im przepustowości dla różnych technologii szerokopasmowych w całej Europie oraz mediany cen (w dolarach), a także stworzyli rankingi na podstawie cen najniższych z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej (PPP - purchasing power parity).

 
 

Z najnowszego zestawienia Point Topic wynika, że według stanu z końca marca 2024 r. pod względem mediany cen za szerokopasmowy dostęp do internetu dla gospodarstw domowych Polska w I kw. 2024 r. była 22 rynkiem na 31 krajów uwzględnionych w rankingu (dla porównania w IV kw. 2023 r. była na 20 miejscu).

Krajem o najniższych cenach dostępu do szerokopasmowego internetu w Europie pozostaje Rumunia, a najdroższym – Islandia (w IV. kw. Norwegia).

Polska w zestawieniu najwyższych średnich przepływności pobierania danych znalazła się, podobnie jak w ostatnim kwartale 2023 r., na 9. pozycji ze średnią 743 Mb/s (w IV kw. 2023 r. średnia wynosiła 701 Mb/s). 

 
(źr. Point Topic)

W I kw. 2024 r. średnia przepustowość pobierania danych w Europie, niezależnie od technologii, wyniosła 537 Mb/s, co oznacza spadek o 1,4 proc. w porównaniu z 544 Mb/s w poprzednim kwartale. Ponieważ dostępność FTTP i Docsis 3.1 w Europie staje się coraz bardziej powszechna, w I kw. 2024 r. Point Topic odnotowało 262 taryfy gigabitowe dla klientów indywidualnych (z przepustowością pobierania danych wynoszącą co najmniej 900 Mb/s), choć liczba ta nieznacznie wzrosła w porównaniu z 260 takimi taryfami w IV kw. 2023 r.

Między IV kw. 2023 r. a I kw. 2024 r. łączna średnia prędkość pobierania spadła o 29,3 proc. i wyniosła 651 Mb/s, co było spowodowane mniejszą liczbą oferowanych taryf i mniejszą liczbą dostępnych poziomów > 1 Gb/s.

 
(źr. Point Topic)