Ceny usług telekomunikacyjnych w sierpniu wyższe niż w lipcu

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce są coraz wyższe. W sierpniu wzrosły one średnio o 2 proc. w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Niekoniecznie dotyczy to jednak telekomunikacji. Generalnie w dziale łączność (także poczta) w stosunku do sierpnia 2017 r. ceny spadły o 0,9 proc. O wiele bardziej staniał sprzęt telekomunikacyjny o 1,9 proc., podczas gdy usługi telekomunikacyjne 0,5 proc.

Pozytywną informacją dla operatorów może być to, że trend się odwraca, gdy porównamy wskaźniki GUS z sierpnia tego roku z lipcem 2018 r. Ceny usług telekomunikacyjnych wzrosły tym okresie o 0,4 proc. (tak samo jak w całym dziale łączność). Za sprzęt telekomunikacyjny w sierpniu płacono jednak średnio mniej o 1,2 proc. niż w lipcu.

Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) zwraca uwagę, że obecnie 60 proc. konsumentów spodziewa się wzrostu cen, a od maja systematycznie zwiększa się odsetek tych menadżerów firm, którzy planują w najbliższym czasie podnosić ceny na swe wyroby.

– O ile jeszcze kilka miesięcy temu podwyżki cen planowali głównie przedstawiciele przedsiębiorstw dużych i średnich, a małe firmy wykazywały większą powściągliwość w podnoszeniu cen, o tyle obecnie tendencje te we wszystkich grupach wielkościowych są jednakowe. W układzie branżowym największe tendencje do podwyżek wykazuje przemysł energetyczny w szczególności przetwórstwo ropy naftowej oraz przedsiębiorstwa przetwórstwa metali. Spośród 22 branż jedyne w dwóch nieznacznie przeważają tendencje do obniżania cen (przemysł samochodowy oraz meblarski) – podkreśla BIEC.
.