REKLAMA

Ceny usług telko odbiły się od dna?

Takie wnioski można wyciągnąć z ostatniej informacji Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmian wskaźników cen towarów i usług w Polsce. Informacja ta dotyczy zmian w grudniu 2019 r., ale zawiera również dane za poprzednie miesiące i lata.

Porównując 12-miesięczny okres roku 2018 z 12-miesięcznym okresem roku 2019, w statystykach GUS widać spadek cen usług o 0,3 proc. Jeżeli jednak spojrzeć na dane: grudzień 2018 do grudnia 2019, to widać już wzrost o 4,7 proc. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku ceny usług podnosili operatorzy usług mobilnych (Orange, Play i T-Mobile), na których przypada ok. 49 proc. wartości rynku telekomunikacyjnego.

Wzrost cen usług telekomunikacyjnych następował zapewne skokowo, ale średniomiesięcznie wyniósł w 2019 r. prawie 0,4 proc. Konkretne dane GUS wskazują na wzrost 0,5 proc. w grudniu, porównując ostatni miesiąc 2019 r. z miesiącem go poprzedzającym.

W tym samym grudniu 2019 ceny usług telekomunikacyjnych podniosły średni wskaźnik cen usług i towarów konsumpcyjnych o 0,02 pkt. proc. W tym samym czasie wzrost cen usług transportowych, mięsa, warzyw oraz detaliczne ceny paliw pędnych dołożyły od 0,11 do 0,25 pkt. proc.