REKLAMA

Chmura, czyli łyk świeżego powietrza dla operatorów telekomunikacyjnych w okresie transformacji cyfrowej

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Tradycyjny operator telekomunikacyjny czy dostawca usług cyfrowych (Digital Service Provider)? Przed takim wyborem stoją obecnie firmy telekomunikacyjne, podejmując wyzwania wynikające z rosnących oczekiwań klientów i silnej konkurencji ze strony graczy over-the-top (OTT), takich jak Google czy Amazon. W istocie stawianie tego pytania jest coraz bardziej dyskusyjne. Dostawcy, którzy nie odważą się na cyfrowy skok, pozostaną w tyle, a ci, którzy się na to zdecydują, muszą radykalnie zmienić model biznesowy, aby przenieść systemy IT do chmury.

Tradycyjny dostawca usług (Communication Service Provider) skupia uwagę na infrastrukturze fizycznej, podczas gdy dostawca usług cyfrowych dąży do maksymalizacji korzyści płynących z oprogramowania. Systemy BSS/OSS wspierane przez działające w chmurze sieci otwierają nowe możliwości. Wirtualne, modułowe, łatwo skalowalne, elastyczne... Korzyści z podejścia skupionego na oprogramowaniu istotnie rosną, gdy operator telekomunikacyjny zaczyna wykorzystywać technologię chmury.

Skalowalność i dostępność

Zasady prowadzenia działalności z wykorzystaniem oprogramowania w chmurze są stosunkowo proste. Rozwój oprogramowania, jego integracja, wdrożenie i utrzymanie muszą być zautomatyzowane. Szczególna uwaga koncentrować się winna na wysokiej dostępności i podejściu „wszystko w każdej chwili” (ang. continuous everything). Oprogramowanie powinno być bezstanowe – tzn. zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić możliwość rozproszenia operacji i dekompozycję procesów. Modularyzacja pozioma i pionowa ułatwia skalowanie, a kompartmentacja oznacza, że konfekcjonowanie i dostarczanie oprogramowania jest spójne i łatwe do zautomatyzowania.

Zapoznanie się z tymi zasadami, to dopiero pierwszy krok, by wyciągnąć wnioski z tego, jak robią to gracze over-the-top.

Należy zwrócić uwagę na cyfrowe doświadczenie klienta. Każdy aspekt transakcji zakupu usługi i obsługi klienta musi być dostępny online. Następnym naturalnym krokiem jest wdrożenie solidnej strategii omnichannel, umożliwiającej klientom przełączanie między kanałami sprzedaży i komunikacji na dowolnym urządzeniu oraz łatwe kontynuowanie sesji w miejscu, w którym została przerwana. Wymaga to dobrze ustrukturyzowanej architektury IT, gdzie cykl pracy, procesy, modele danych i logika są przechowywane w silniku procesów omnichannel i dostępne za pośrednictwem otwartych API.

Analiza danych

Scentralizowany katalog produktów pozwala operatorom telekomunikacyjnym zmniejszyć złożoność oferty oraz lepiej zarządzać produktami i usługami poprzez przyspieszenie procesu ich opracowania i wdrażania, a także koncentrację na wybranych kanałach sprzedaży i klientach/grupach klientów. Ponadto klienci segmentu OTT mogą korzystać z wysokiego poziomu personalizacji, który możliwy jest wyłącznie dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji (AI) i analizy danych. Operatorzy telekomunikacyjni potrzebują zatem również silnika rekomendacji wyposażonego w algorytmy AI, które zawsze będą dostarczać najlepszą możliwą propozycję zaangażowania oraz spersonalizowaną ofertę. Oznacza to wbudowanie narzędzi analizy dużej ilości danych w funkcjonujące w chmurze systemy BSS/OSS, aby wdrożyć otwartą architekturę cyfrową (ODA).

Podczas transformacji cyfrowej większość korzyści pojawia się, gdy działalność biznesowa i operacje informatyczne nawzajem wykorzystują swoje dane i możliwości. Dzięki rozwiązaniom opartym o chmurę, operator telekomunikacyjny może szybko i łatwo konfigurować zasoby zgodnie z wymaganiami klienta: budować, testować i uruchamiać usługi w trybie fail fast, wprowadzać innowacje i automatyzować praktycznie wszystko. Przeniesienie operacji do chmury zdejmuje z barków operatora telekomunikacyjnego również ciężar utrzymywania monolitycznej infrastruktury fizycznej, za którą trzeba płacić niezależnie od tego, czy wykorzystuje się ją w całości czy nie.

W chmurze operacje mogą być automatycznie skalowane stosownie do obserwowanego w danym czasie zapotrzebowania, a operatorzy płacą tylko za to, z czego w danej chwili korzystają.

Dzisiejsi operatorzy telekomunikacyjni pragnący utrzymać się na rynku, zachować przewagę konkurencyjną i faktycznie przyczyniać się do rozwoju telekomunikacji, muszą mieć to wszystko na uwadze, ponieważ prędzej czy później czeka ich przekształcenie w dostawcę usług cyfrowych.

Przeczytaj white paper i dowiedz się, dlaczego systemy IT w chmurze są fundamentem transformacji cyfrowej.

W cyklu #Renventing Telecoms Czytaj również:

  1. Aktywne zarządzanie infrastrukturą w terenie dzięki Predictive Maintenance

ARTYKUŁ SPONSOROWANY