Chmura Google w ofercie Integrated Solutions

Integrated Solutions, integrator IT z grupy Orange Polska, będzie oferować rozwiązania chmurowe Google, tj. Google G Suite, a także produkty Google Cloud Platform (GCP).

Rozwiązania te umożliwiają klientom dostęp do pakietu aplikacji biurowych (G Suite), oraz wirtualnych serwerów z chmury (Google Cloud Platform).

Integrated Solutions będzie oferował klientom wsparcie podczas wdrożenia, infolinię w języku polskim ze wsparciem dla użytkowników oraz możliwość integracji z innymi usługami i rozwiązaniami oferowanymi zarówno przez Integrated Solutions, jak i Orange Polska. Intergator zapowiada, że w ramach usługi Google Cloud Platform dostępna będzie cała gama predefiniowanych serwerów do realizowania różnych usług, mechanizmy dla baz danych, Big Data, analityki czy machine learning.

Integrator podkreśla, że G Suite to nie tylko rozwiązania dla biznesu, ale i edukacji. Obecnie ponad 70 mln uczniów, nauczycieli i administratorów na całym świecie korzysta z G Suite zapewniajacych im dostęp do skrzynki mailowej z kalendarzem oraz aplikacji biurowych, np. narzędzi do edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programu do prezentacji, dysku sieciowego, komunikatora i wielu innych. Dlatego Integrated Solutions liczy też na zaintereswoanie tego sekotra ofertą chmurową Google.

REKLAMA