REKLAMA

Chmura wdrażana coraz częściej, ale mało efektywnie

68 proc, organizacji wykorzystuje chmurę, aby zwiększyć efektywność swojego biznesu, ale tylko 3 proc, posiada optymalne strategie chmurowe generujące ponadprzeciętne rezultaty biznesowe – wynika z globalnego badania IDC sponsorowanego przez Cisco. Według badania, wzrost wykorzystania chmury napędzają aplikacje, w tym rozwiązania chmurowe z obszaru bezpieczeństwa i Internetu Rzeczy.

IDC wskazuje pięć poziomów dojrzałości chmurowej firm: ad hoc, oportunistyczny, powtarzalny, zarządzalny i zoptymalizowany. IDC za dojrzałe uznaje strategie na poziomie powtarzalnym, zarządzalnym i zoptymalizowanym.

Organizacje najbardziej zaawansowane pod względem wykorzystania chmury osiągają korzyści rzędu średnio 3 mln dol. w dodatkowych przychodach i 1 mln dol. w zaoszczędzonych kosztach na jedną aplikację chmurową rocznie. Źródłem tego wzrostu przychodów jest sprzedaż nowych produktów i usług, szybsze pozyskiwanie nowych klientów, czy skuteczniejsze wchodzenie na nowe rynki.

Badanie wskazuje także liczne przeszkody na drodze organizacji do dojrzałości chmurowej, takie jak brak kompetencji, brak jasno zdefiniowanej strategii, silosowa struktura organizacyjna czy brak synchronizacji między IT a biznesem.

Badanie oparte zostało na wywiadach z menedżerami odpowiedzialnymi za decyzje IT w ponad 6,1 tys. organizacji z 31 państw, którzy wdrażają chmury prywatne, publiczne i hybrydowe w swoich środowiskach IT.