REKLAMA

Chmurowe prognozy Gartnera. Największy popyt na PaaS

W 2020 r. globalna wartość rynku chmury publicznej wyniosła 257,5 mld dolarów, a dwa lata później ma się zwiększyć do 362,2 mld dolarów – szacuje Gartner. Oznacza to, że do 2024 r. udział usług chmurowych w rynku IT wzrośnie z 9,1 proc. do 14,2 proc. To między innymi efekt pandemii i związanej z COVID-19 przyśpieszonej cyfryzacji.

Zdaniem analityków, największym segmentem rynku pozostanie model Software as a Service (SaaS). Gartner szacuje, że sprzedaż SaaS spadła ze 102 mld dol. w 2019 r.  do 101,4 mld dol. w 2020 r. Jednak analitycy szacują, że już w 2021 r. wartość sprzedaży usług SaaS wzrośnie do 117,7 mld dol., by rok później osiągnąć poziom 138,2 mld dol.

Gartner przewiduje jednak, że najszybciej popyt będzie rósł na rozwiązania Platform-as-a-Service (PaaS) – w tempie 26,6 proc. r/r. Sprzedaż wzrośnie z 43,8 mld dol. w 2020 r. do 68,9 mld dol. w 2022 r. Wzrost inwestycji w PaaS będzie wynikał przede wszystkim z potrzeby udostępnienia pracownikom narzędzi do pracy zdalnej.

Bardzo duże wzrosty Gartner prognozuje w obszarze IaaS (Infrastructure as a Service) i DaaS (Device as a Service). Wartość sprzedaży infrastruktury w modelu usługowym (IaaS) wzrośnie z obecnych 51,4 mld dolarów w 2020 r. do 82,2 mld dolarów w 2022 r. Z kolei sprzedaż usług DaaS zwiększy się ponad dwukrotnie, z 1,2 mld dol. w roku ubiegłym do 2,5 mld dolarów w 2024 r.

W trakcie pierwszej fali pandemii większość organizacji musiała podejmować działania ad hoc, na bieżąco dostosowując się do rozwoju sytuacji. Jednym z obserwowanych efektów był wzrost zainteresowania firm w Polsce usługami cloud. I to nie tylko SaaS (oprogramowanie dostępne jako usługa), lecz np. Desktop as a Service, czyli stacjami roboczymi w chmurze – zwraca uwagę Arkadiusz Sikora z VMware.

Gartner przewiduje, że wartość sprzedaży usług do zarządzania chmurą i bezpieczeństwem wzrośnie z 14,8 mld dol. w 2020 r. do 19,9 mld dol. w 2022 r.

Najwolniej będzie rosła sprzedaż rozwiązań BPaaS (Business Process as a Service) – z 44,7 mld dol. w 2020 r. do 50,3 mld dol. w 2022 r. Według Gartnera, obok SaaS, to drugi obszar rozwiązań chmurowych, który w tym roku odnotuje niewielki spadek – z 45,2 mld dol. w 2019 r. do 44,7 mld dol.