Cisco testuje technologie predykcyjne dla sieci

Cisco poinformowało o postępach w pracach nad technologią predykcyjną, która ma pozwolić na przewidywanie problemów w sieci zanim te się pojawią. Cisco łączy nowe technologie predykcyjne z rozwiązaniami umożliwiającymi obserwowanie sieci.

Eksperci Cisco od dwóch lat budują i testują silniki oprogramowania predykcyjnego, które mają pomóc zespołom IT w zapobieganiu problemom, poznawaniu i przewidywaniu usterek oraz planowaniu działania sieci. Technologia predykcyjna ma umożliwić również przewidywanie problemów z aplikacjami zanim te wystąpią.

Cisco dostroiło i przetestowało modele predykcyjne z udziałem klientów z różnych branż, stosując techniki analityczne i uczenie maszynowe (ang. machine learning). Pierwsze próby wykazały, że „technologia predykcyjna pozwala przewidywać problemy z dużą dokładnością, znacząco poprawiając jakość połączeń sieciowych”, czytamy w komunikacie Cisco.

Sieci predykcyjne Cisco działają w oparciu o dane zgromadzone z wielu źródeł telemetrycznych. Po ich zintegrowaniu, systemy Cisco uczą się wzorców przy użyciu różnych modeli i zaczynają przewidywać problemy użytkowników, zapewniając różne opcje ich rozwiązywania.

Cisco planuje dostarczać technologie predykcyjne w ramach całego portfolio w postaci zintegrowanej oferty SaaS.