REKLAMA

Cisco zainkasowało w 2016/2017 r. 430 mln zł

Cisco Systems Poland – spółka zależna czołowego, globalnego dostawcy urządzeń i technologii sieciowych, opublikowała raport za okres od sierpnia 2016 do lipca 2017 r.

Wynika z niego, że w tym okresie zanotowała 430 mln zł przychodów, 41 mln zł zysku operacyjnego oraz 30,6 mln zł zysku netto. To odpowiednio o 27 proc., 40 proc. oraz 41 proc. więcej, niż rok wcześniej. W ostatnim okresie rozliczeniowym więcej niż dwukrotnie wzrosła wartość (103 mln zł) należności krótkoterminowych Cisco Systems Poland.

Partnerem działu jest:

Relacjonując wyniki finansowe polskich spółek globalnych koncernów technologicznych, zawsze wskazujemy, że – z uwagi na specyfikę dystrybucji i współpracy z partnerami – dają tylko przybliżony obraz biznesu danego podmiotu na krajowym rynku. W przypadku Cisco Systems Poland można wskazać, że cały przychód pochodzi od „spółek powiązanych”.

Niemniej, trwający od 10 lat stały wzrost wartości przychodu spółki, wart jest odnotowania. Rentowność netto wynosi w ostatnich latach 6-7 proc.

Spółka poniosła w ostatnim okresie rozliczeniowym 232 mln zł kosztów pracy. W skali roku wzrosły o 27 proc.

Wyniki finansowe Cisco Systems Poland 2015-2017