REKLAMA

Do 2020 r. mobilne transmisja danych będzie rosła o 53 proc. rocznie

W 2020 r. na świecie będzie 5,5 mld użytkowników telefonów komórkowych – prognozuje Ciscoraporcie „Cisco Visual Networking Index™ (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast (2015 to 2020)”. Według projekcji autorów raportu, w latach 2015-2020 mobilna transmisja danych na świecie będzie rosła dwa razy szybciej, niż ruch IP w sieciach stacjonarnych.

Cisco przewiduje, że w 2020 r. w sieciach mobilnych na całym świecie zostanie łącznie przesyłane 366,8 EB danych (w 2015 r. – 44,2 EB). Oczekiwane jest, że w 2020 r. 55 proc. danych generowanych przez urządzenia mobilne będzie przekierowanych do sieci stacjonarnej (w 2015 r. – 51 proc.) oraz, że w 2020 r. za 75 proc. mobilnej transmisji danych będzie odpowiadało wideo.

Według Cisco w 2020 r. w sieciach mobilnych będzie działało 11,6 mld urządzeń, w tym łącznie 8,5 mld telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i laptopów oraz 3,1 mld urządzeń M2M (w tym ponad 601 mln sztuk galanterii elektronicznej (wearable devices)). Liczba urządzeń podłączonych do sieci komórkowych w 2015 r. szacowana jest na 7,9 mld sztuk.

Za pięć lat 98 proc. mobilnej transmisji danych ma pochodzić z urządzeń „inteligentnych” (89 proc. w 2015 r.), a smartfony, laptopy i tablety będą odpowiadały za 92 proc. transmisji (w 2015 r. – 94 proc.). Na urządzenie M2M w 2020 r. przypadać ma 7 proc. transmisji (3 proc. w 2015 r.), a 1 proc. na tradycyjne telefony komórkowe (w 2015 r. – 3 proc.). Za 72 proc. mobilnej transmisji danych mają odpowiadać urządzenia działające w sieciach 4G (w 2015 r. – 47 proc.).

Autorzy raportu szacują, że w 2020 r. średnia prędkość transmisji danych w sieciach komórkowych wynosić będzie 6,5 Mb/s i będzie 3,2 razy większa niż w 2015 r. Średnia prędkość transmisji danych w smartfonach ma wzrosnąć w tym czasie z 7,5 Mb/s do 12,5 Mb/s, zaś w tabletach z 11,6 MB/s do 16,2 Mb/s. Cisco oczekuje, że za pięć lat średnia prędkość przesyłu danych w sieciach 4G wyniesie 21,5 MB/s wobec 15,3 Mb/s w 2015 r., a w sieciach 3G odpowiednio 4,8 Mb/s i 2,6 Mb/s.

Prędkość wzrośnie głównie za sprawą urządzeń działających w sieciach 4G. W 2020 r. mają one stanowić 40,5 proc. wszystkich urządzeń wobec 13,7 proc. w 2015 r. Udział urządzeń 3G ma wzrosnąć z 33,7 proc. w 2015 r. do 38,7 proc. w 2020 r., zaś urządzeń 2G ma spaść z 52,3 proc. w ub.r. do 13,5 proc. w 2020 r.

Cisco oczekuje gwałtownego wzrostu liczby hotspotów WiFi. Prognozują, że w 2020 r. będzie ich na świecie 432 mln (w 2015 r. – 64 mln), w tym 423 mln będzie działało w domach. Autorzy raportu oceniają, że w 2020 r. przez sieci WiFi przepływać będzie co miesiąc 38,1 EB danych (w 2015 r. było to średnio miesięcznie 3,9 EB).

Z szacunków autorów raportu wynika, że statystyczny użytkownik smartfonu w 2015 r. przesyłał 929 MB danych miesięcznie, o 43 proc. więcej niż rok wcześniej i 41 razy więcej niż użytkownik zwykłego telefonu komórkowego. Z kolei statystyczny tablet przesyłał w sieciach mobilnych co miesiąc 2576 MB danych, zaś laptop – 2,7 GB. Cisco prognozuje, że za pięć lat statystyczny smartfon będzie zużywał 4,4 GB danych miesięcznie, tablet – 7,1 GB, a laptop – 5,2 GB.

Na Europę Środkową i Wschodnią ma w 2020 r. przypadać ok. 14 proc. globalnego przesyłu danych w sieciach mobilnych (4,4 EB miesięcznie, wobec nieco ponad 0,5 EB miesięcznie w 2015 r.), a inteligentne urządzenia będą stanowiły w regionie 84 proc. urządzeń podłączonych do sieci mobilnych (w 2015 r. – 43 proc.). Cisco spodziewa się, że w Europie Środkowej i Wschodniej średnia prędkość przesyłu danych w sieciach komórkowych wzrośnie z 2,3 Mb/s w 2015 r. do 10,6 Mb/s w 2020 r.

W ocenie autorów raportu, za pięć lat w sieciach 4G w Europie Środkowej i Wschodniej działać będzie 385,7 mln urządzeń (42 proc. ogółu) wobec 30,4 mln w 2015 r., zaś liczba elektronicznej galanterii wzrośnie z nieco ponad 5 mln sztuk w ub.r. do blisko 46 mln w 2020 r.