REKLAMA

COI zamawia usługi chmury publicznej i mailingowe

Centralny Ośrodek Informatyki ogłosił rozpoczęcie postępowania przetargowego na dostawę pakietów subskrypcyjnych w zakresie usługi publicznej chmury obliczeniowej oraz usługi mailingowej. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi około 2 mln zł.

Jedynym kryterium branym pod uwagę przy udzielaniu zamówienia jest cena brutto.

Termin składania ofert wyznaczono na 11 czerwca 2024 roku. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 70 tys. zł.