REKLAMA

Collegium Medicum zbada elektrowrażliwość

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiło nabór do badań wpływu pola elektromagnetycznego na ludzkie zdrowie – podało w swoim serwisie internetowym Radio Kraków. Pod adresem WWW elektrowrazliwi.cm-uj.krakow.pl można się zapoznać ze szczegółami wstępnej ankiety, jaką muszą wypełnić zainteresowani udziałem w badaniu.

Pytania dotyczą nie tylko ogólnego stanu zdrowia potencjalnych uczestników, ich środowiska życia i pracy oraz kontaktu z technologiami radiowymi, ale również ich wiedzy i poglądów na kwestię wpływu promieniowania na ludzkie zdrowie.

Metodyka i dokładny cel projektu nie został podany, choć ankieta wspomina, iż badania „obejmować będą badanie laryngologiczne, dermatologiczne, badanie autonomicznego układu nerwowego, obrazowanie termograficzne i badania krwi.” Badanie prowadzi Zakład Biofizyki Katedry Fizjologii Collegium Medicum.

Problem domniemanego wpływu fal elektromagnetycznych na ludzkie zdrowie stanowi budzącą społeczne emocje kwestię i jeden z powodów protestów przed lokacjami nowych nadajników sieci radiowych. Brak jednoznacznych dowodów zarówno na neutralny, jak i na negatywny wpływ promieniowania na zdrowie ludzkie. Wynika to między innymi z braku prowadzonych systematycznie przez dłuższy czas badań, które z kolei utrudnia szybko zmieniające się otoczenie życia człowieka. Naukowo pewny jest tylko termiczny wpływ fal elektromagnetycznych na ludzkie ciało, ale z ograniczonym wpływem na organizm.