REKLAMA

CPPC ogłosiło IV konkurs w ramach POPC 1.1

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło dziś rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach czwartego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1.1 na lata 2014-2020. Co prawda wobec braku publikacji obszarów wsparcia, start konkursu ma charakter formalny. Listy białych plam adresowych nie są jeszcze gotowe, ale rządowi zależało na ogłoszeniu konkursu przed wyborami parlamentarnymi.

CPPC obiecuje, listę obszarów wsparcia nie później, niż na siedem dni przed początkiem naboru wniosków, tj. nie później, niż 2 listopada. Na przygotowanie wniosków uczestnicy konkursu będą mieli czas do 29 lutego 2020 r. (terminy w konkursach POPC często są wydłużane).

Jak podaje CPPC, „głównym celem tej edycji konkursu jest tzw. <<dogęszczenie>> powstającej sieci NGA przez objęcie jej zasięgiem punktów adresowych nieuwzględnionych w aktualnie wdrażanych projektach”.

Alokacja środków przeznaczona na IV konkurs wynosi 580 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania dla obszarów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie wynosić będzie 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. W tym konkursie nie będzie punktów za ograniczenie wkładu publicznego, więc przedsiębiorcy telekomunikacyjni wyłożą dodatkowo z własnych środków około 100 mln zł.

W ramach konkursu, oprócz gospodarstw domowych, beneficjenci realizujący projekty, będą zobowiązani do podłączania szerokopasmowego internetu do wskazanych w dokumentacji konkursowej placówek oświatowych, Gminnych Ośrodków Kultury oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Szacuje się, że nadal ponad 1,4 mln gospodarstw domowych znajduje się jeszcze poza zasięgiem sieci szerokopasmowego internetu. Program przewiduje, że w ramach bieżącego konkursu w zasięgu sieci znajdzie się blisko 350 tys. gospodarstw domowych.

Jak podaje CPPC, w wyniku dotychczas przeprowadzonych trzech konkursów w ramach osi POPC interwencją został objęty obszar całej Polski a blisko 2 mln gospodarstw domowych uzyska dostęp do szerokopasmowego internetu.

W rozpoczętym konkursie Ministerstwo Cyfryzacji uzyskało zgodę na tzw. nadkontraktację, czyli alokowanie środków przekraczających formalnie budżet tej osi priorytetowej. Pochodzą one z różnych źródeł m.in. oszczędności z innych osi i konkursów, a w praktyce również z części środków przeznaczonych pierwotnie na pożyczki szerokopasmowe.

wsp. ł.d.