REKLAMA

CPPC tworzy kolejną mapę białych plam internetowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaczęła na nowo opracowywać mapę białych plam szerokopasmowego internetu. 

W tym celu w instytucji utworzono dedykowany adres e-mail bialaplama@cppc.gov.pl służący do zgłaszania białych plam tj. adresów, które nie zostały uwzględnione/zostały pominięte w interwencji w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

– Kierowanie zgłoszeń na wskazany adres pozwoli sprawniej obsługiwać Państwa wnioski a także kompleksowo zbadać istniejące w tym zakresie niedoskonałości rynku – uczula CPPC.

Z opublikowanego w maju przez CPPC harmonogramu naboru wniosków do  POPC wynika, że w tym roku nie będzie już konkursu w ramach działania 1.1 POPC, tj. nakierowanego na wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Jednym z rozważnych przez instytucję pomysłów jest, aby do likwidacji białych palmy internetowe, które nie zostały wyeliminowane w ramach dotychczasowych konkursów 1.1 POPC zaangażować samorządy. To one w przyszłym konkursie mogłyby starać się o dotacje na takie zadanie. 

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda w kampanii prezydenckiej obiecywał doprowadzenie światłowodu do każdego domu.