CPPC wypłaciła pierwsze 18 mln zaliczek na budowę sieci z KPO

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało dziś, że zakończyło proces podpisywania umów w pierwszym naborze KPO w ramach Inwestycji – zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam. 

Instytucja podała też, że wypłaciła już pierwsze zaliczki na finansowanie inwestycji na budowę sieci z tego działania. W  W pierwszym etapie do operatorów trafiło blisko 18 mln zł, a kolejne wypłaty CPPC planuje na początku marca. 

Środki te przedsiębiorcy przeznaczą na budowę sieci do gospodarstw domowych z obszarów wykluczonych. Interwencją objęte będą także miejsca takie jak m.in. urzędy gminy czy szpitale.

CPPC podaje tak jak poprzednio, że w 1. konkursie  podpisali ostatecznie  134 umowy na łączną kwotę dofinansowania 2 500 647 315,85 zl.  

W ciągu roku od podpisania dokumentów lub rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, do sieci musi zostać podłączonych 15 proc. punktów adresowych, a w ciągu dwóch lat 35 proc.. Realizacja wszystkich przedsięwzięć powinna zakończyć się do 30 czerwca 2026 r.

Operatorzy mają wymóg podłączenia 100 proc. deklarowanych punktów chyba, że w trakcie realizacji wystąpią bariery inwestycyjne, taki jak np. odmowa dostępu do nieruchomości czy przewlekłość postępowań z podmiotami typu: Lasy Państwowe, Wody Polskie, PKP.