Cyberbezpieczeństwo priorytetm inwestycjnym polskich firm

69 proc. polskich przedsiębiorstw zamierza w najbliższym czasie zainwestować w cyberzabezpieczenia, 46 proc. w środowiska wielochmurowe, a 38 proc. w technologie Internetu rzeczy (IoT) – wynika z najnowszego badania Digital Transformation Index przeprowadzonego przez Dell Technologies wspólnie z Intelem.

Prowadzone co dwa lata badanie Digital Transformation Index, które po raz pierwszy odbyło się w 2016 roku i objęło firmy z 16 krajów, stara się ocenić podejmowane przez przedsiębiorstwa działania związane z realizacją transformacji cyfrowej.

Wynika z niego, że dziś jedynie 5 proc. polskich przedsiębiorstw można zakwalifikować do kategorii liderów transformacji cyfrowej. Prawie jednaa co czawra firma (24 proc.) opracowała już dojrzały plan transformacji cyfrowej oraz dokonuje inwestycji i wdraża innowacje w tym zakresie. Z drugiej strony wiele firm mimo pilnej konieczności przeprowadzenia transformacji, opóźnia się z jej realizacją. Największą grupę stanowią „ostrożni” – firmy, które nie mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie wdrażania transformacji cyfrowej.

Okazuje się też, że 91 proc. polskich przedsiębiorstw styka się obecnie z poważnymi przeszkodami na drodze do transformacji cyfrowej. Najważniejsze z nich to: zmiany w ustawodawstwie i przepisach, brak budżetu i zasobów, nadmiar informacji, brak wsparcia ze strony kierownictwa oraz brak spójnej strategii i wizji transformacji cyfrowej.