REKLAMA

Cyfrowa Polska chce bonów na cyberbezpieczeństwo dla samorządów

Ponad połowa polskich firm w 2021 r. stwierdziła wzrost podatności na cyberataki, a aż 64 proc. z nich zanotowało co najmniej jeden incydent cyberbezpieczeństwa, co stanowi wzrost o 10 proc. względem 2019 r. -  wynika z  raportu „Cyberbezpieczeństwo w Polsce w 2021 r.: cyberataki na urządzenia końcowe przygotowanego przez Związek Cyfrowa Polska.

Największe obawy firm dotyczą: wycieku danych z powodu złośliwego oprogramowania, wyłudzania haseł i innych danych uwierzytelniających oraz utraty nośników lub urządzeń mobilnych z danymi. Prawie co piąta firma zaobserwowała w zeszłym roku wzrost liczby cyberataków. Aż 58 proc. firm uważa, że pandemia COVID-19 spowodowała wzmożone ryzyko ataków w sieci.

Związek za niepokojące uważa, że w tej sytuacji na zwiększenie budżetu finansującego cyberbezpieczeństwo zdecydowało się tylko 23 proc. firm.

Choć zagrożenia cyfrowe dotyczą dziś urządzeń końcowych każdego konsumenta, przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej, to rozwój świadomość zagrożeń i dbałość o cyberbezpieczeństwo nie dotrzymują kroku powszechnej i przyspieszającej cyfryzacji – ocenia cytowany w raporcie prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Aby sprostać wyzwaniom na polu cyberbezpieczeństwa urządzeń końcowych, zdaniem ekspertów polskiej branży cyfrowej istotne jest wdrożenie instrumentów wspierających inwestycje w rozwiązania bezpieczeństwa cyfrowego. Związek Cyfrowa Polska postuluje w raporcie wprowadzenie programu „bonów na cyberbezpieczeństwo”, czyli funduszy publicznych dostępnych dla jednostek samorządowych na zakup usług lub rozwiązań́ cybersec, przygotowanych dla nich przez polskie firmy i jednostki badawcze.

Eksperci proponują także wprowadzenie mechanizmu, który pozwoliłby kwalifikować wydatki na cyberbezpieczeństwo jako ulgę na innowacje. Autorzy opracowania wskazują również, że kluczowe znaczenie będzie miała implementacja zaleceń wypracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z polskimi, branżowymi specjalistami ds. cyberbezpieczeństwa, a także edukacja i budowanie świadomości na temat zagrożeń, unikania i reagowania na nie wśród konsumentów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. W raporcie podkreślono także znaczenie współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym.

REKLAMA