REKLAMA

Cyfrowy Polsat będzie refinansował obligacje

Cyfrowy Polsat zdecydował, że będzie chciał zrefinansować warte 1 mld zł obligacje, które ma wykupić w lipcu 2021 r. Spółka może na ten cel przeznaczyć pieniądze uzyskane z emisji  nowych obligacji o wartości nominalnej do 1 mld zł.

Z komunikatu Cyfrowego Polsatu wynika, że nowe nominowane w złotych papiery mogą być emitowane w jednej lub kilku seriach oraz mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych lub przez BondSpot w ramach rynku Catalyst. Obligacje mogą być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Będą to papiery o terminie wykupu nie dłuższym niż siedem  lat. Spółka chciałaby przeprowadzić emisje nowych obligacji w II kwartale 2019 r., ale zastrzega, że ostateczny termin będzie zależał od warunków na rynku długu.

Cyfrowy Polsat ogłosił też, że zdecydował się na refinansowanie dotychczasowych obligacji. Może na ten cel przeznaczyć środki uzyskane z emisji nowych papierów dłużnych. Możliwy jest zarówno przedterminowy wykup zapadających w lipcu 2021 r. obligacji, jak i ich skupowanie przez spółkę celem umorzenia.

Przypomnijmy, że o rozpoczęciu analiz związanych z ewentualnym refinansowaniem obligacji spółka informowała w końcu października ub.r. Celem operacji miało być obniżenie oprocentowania tej części długu Cyfrowego Polsatu.