Cyfrowy Polsat ostrzega o słabszych niż oczekuje rynek zyskach

Cyfrowy Polsat ostrzegł, że jego skonsolidowany zysk netto za II kwartał może być niemal dwunastokrotnie niższy od oczekiwanego przez rynek.

Cyfrowy Polsat poinformował, że wstępne szacunki mówią o 8,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale. Prognozy analityków zebrane przez agencję PAP mówiły o spodziewanym na tym poziomie zysku w wysokości 94,9 mln zł.

Zarząd spółki zastrzega, że sprawozdania finansowe grupy są w trakcie badania przez biegłego rewidenta, wobec czego wyniki finansowe nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki grupy Cyfrowego Polsatu za II kwartał spółka opublikuje 16 sierpnia. W II kwartale 2022 r. skonsolidowany zysk netto wynosił niemal 283 mln zł.

Spółka wyjaśnia, że niższy od oczekiwanego wynik to przede wszystkim efekt:

  • uwzględnienia straty netto spółki PAK-PCE, w której Cyfrowy Polsat 30 czerwca miał 40,41 proc. udziałów;
  • wyższych od oczekiwań analityków kosztów finansowych netto, co wynikało w głównej mierze z jednorazowego ujęcia kosztów o charakterze niegotówkowym związanych z przedterminową spłatą kredytów grupy w II kwartale;
  • rozpoznania wyższego od oczekiwań rynkowych podatku dochodowego, co spowodowane było przede wszystkim wystąpieniem kosztów finansowania dłużnego w kwotach przekraczających limity tych kosztów możliwe do ujęcia w kalkulacji bieżącego podatku dochodowego oraz wystąpieniem strat podatkowych w działalności inwestycyjnej, których rozliczenie w przyszłości nie jest pewne.