REKLAMA

Cyfrowy Polsat po raz pierwszy w wynikach uwzględnił Interię

III kwartał przyniósł kontynuację trwającego od końca 2012 r. trendu spadku łącznej liczby kontraktowych klientów grupy Cyfrowego Polsatu, któremu towarzyszy wzrost liczby świadczonych usług. Liczba kontraktowych RGU w końcu września po raz pierwszy w historii przekroczyła 15 mln i wyniosła 15,169 tys. – wynika z raportu kwartalnego medialno-telekomunikacyjnej grupy kontrolowanej przez Zygmunta Solorza.

(źr. TELKO.in)

III kwartał 2020 przyniósł kontynuację trwającego od końca 2012 r. trendu spadku łącznej liczby kontraktowych klientów grupy Cyfrowego Polsatu, któremu towarzyszy wzrost liczby świadczonych usług. Liczba kontraktowych RGU operatora w końcu września po raz pierwszy w historii przekroczyła 15 mln, wynosząc dokładnie 15 169 tys. – wynika z raportu kwartalnego grupy kontrolowanej przez Zygmunta Solorza.

Statystyczny klient grupy kupuje obecnie 2,72 usługi (RGU). Przed rokiem było to 2,58 usługi.

W końcu III kwartału grupa Cyfrowego Polsatu obsługiwała łącznie ponad 12,67 mln aktywnych kart SIM – o 4,8 proc. więcej niż rok wcześniej i o 2,1 proc. więcej niż w końcu czerwca br. To przede wszystkim zasługa zwiększającej się liczby głosowych kart kontraktowych. Liczba SIM internetowych nadal spada i w ujęciu rok do roku oraz kwartał do kwartału była mniejsza o odpowiednio 2,1 proc. i 0,1 proc.

W III kwartale liczba SIM używanych przez klientów kontraktowych przekroczyła 10 mln. Wzrosła o niemal 180 tys. – do ponad 10,158 mln sztuk i była o 6,3 proc. wyższa niż we wrześniu 2019 r. W lecie wzrosła także liczba SIM przedpłaconych (o ponad 81 tys.), powracając na koniec września do poziomu powyżej 2,5 mln sztuk. W porównaniu z końcem III kwartału ub.r. była ona o 0,9 proc. niższa, co oznacza że długoterminowy trend spadku usług pre-paid nadal się utrzymuje.

Sezonowy wzrost liczby użytkowników pre-paid był w III kwartale wyższy niż w ostatnich latach. Ich liczba wzrosła o niemal 85 tys., czyli ponad 3-krotnie więcej niż w 2019 r. i ponad 18-krotnie więcej niż w 2018 r. Pre-paid spadał natomiast dalej w usługach internetowych. Liczba takich SIM w porównaniu z końcem czerwca zmniejszyła się o 5,5 proc., powodując spadek całego segmentu SIM do transmisji danych, chociaż rosła (nieznacznie) liczba kontraktowych SIM do usług internetowych drugi kwartał z rzędu.

Podczas wideokonferencji z zarządem Cyfrowego Polsatu odmówiono odpowiedzi na pytanie dotyczące aktualnej liczby klientów usług 5G grupy i oczekiwań na przyszłość.

– Nie podajemy takich informacji – powiedział Maciej Stec, wiceprezes Cyfrowego Polsatu.

Grupa poinformowała, że w czasie pandemii ruch głosowy i transmisja danych w sieci mobilnej Polkomtela wzrosła o ok. 20 proc. W III kwartale klienci detaliczni grupy przetransferowali 1 093 PB danych – o 37 proc. więcej niż rok wcześniej.

REKLAMA